Boterhammentaks op school stoot op een ‘njet’ van Forza Ninove

Tijdens de gemeenteraad van maandag van maandag 18 september 2023 stond de verhoging van de tarieven voor ochtend-, middag-, en avondtoezicht in Ninoofse stedelijke scholen op de agenda.
Forza Ninove besliste alvast om deze ‘boterhammentaks’ op school niet mee goed te keuren, omdat de middagpauze binnen de schooluren valt.

“Deze boterhammentaks, die zou worden aangerekend omdat kinderen hun maaltijd nuttigen op school, zou ouders nog meer op kosten jagen, en zorgen voor nog meer onbetaalde schoolfacturen”, luidt het bij Vlaams volksvertegenwoordiger en Ninoofs gemeenteraadslid Ilse Malfroot.

Uiteraard is de Forza Ninove fractie het volledig eens met het feit dat ook leerkrachten een middagpauze verdienen. Gezien de huidige planlast en de hoge werkdruk kan je hen niet nog eens extra belasten met deze toezichtstaak onder de middag. Voor de taak van het middagtoezicht kan en mag er zeker een beroep gedaan worden op externen, of vrijwilligers, vindt de Forza fractie, maar niet op kosten van de ouders. Voor gezinnen met meerdere schoolgaande kinderen, loopt de schoolfactuur nu al hoog op. Betalen voor een dienst waar eigenlijk niets materieels tegenover staat vindt Forza Ninove dan ook een brug te ver.

Om die taak van middagtoezicht, uit te voeren ziet Ilse Malfroot dan ook een duidelijke rol weggelegd voor het lokaal bestuur. De stad zou een tandje kunnen bijsteken inzake activering door wie langer dan 2 jaar werkloos is te activeren via de gemeenschapsdiensten, of door leefloners te begeleiden naar een laagdrempelige job zoals deze bijvoorbeeld. Op die manier wordt het onderwijspersoneel ontlast, en krijgen personen die niet aan het werk zijn opnieuw kansen om in te stromen in het arbeidscircuit.

De Forza Ninove fractie diende een amendement in om het middagtoezicht gratis te houden, maar dit werd zoals verwacht niet gesteund door de meerderheidspartijen, waardoor middagtoezicht in de Ninoofse stedelijke basisscholen betalend wordt.