©Sophie Richez - Koning- en onderkoning Verenigde Wipschieten Ninove 2023, Koning Bart Van Heghe en onderkoning Tommy Van d'Helsen

Koning- en onderkoning Verenigde Wipschieten Ninove 2023 zijn gekend

Bart Van Heghe van de Koninklijke handbooggilde Sint-Sebastiaan is koning geworden van het Verenigde Wipschieten 2023. De onderkoning van stad Ninove 2023 is Tommy Van d’Helsen van de Koninklijke handboogmaatschappij Sint-Medard.

©Sophie Richez – Koning- en onderkoning Verenigde Wipschieten Ninove 2023, Koning Bart Van Heghe en onderkoning Tommy Van d’Helsen

Voorzitter Dirk Van Opdenbosch: “Na het plaatsen van de Koningsvogel en het koningsbrood kon er begonnen worden aan de koningsschieting. De uittredende koning, Bart Van Heghe, mocht naar aloude traditie de schieting openen door het lossen van twee pijlen. Hierna werd de voltrokken ronde begonnen. Naar jaarlijkse gewoonte werd er van in het begin al goed geschoten. Verschillende pijlen bleven dan ook in het Koningsbrood steken. In het koningsbrood kwamen al snel enkele gaten waardoor verschillende schutters de hoofdvogel rakelings passeerden. In de achtste ronden werd dan ook de Koningsvogels door het brood in volle borst geraakt. De nieuwe koning was gekend en dit voor de tweemaal op rij. Misschien kan hij zich komend jaar tot keizer kronen. Bart Van Heghe, koning van stad Ninove 2023. Na het koningschieten werd de wip in gereedheid gebracht voor het behalen van de titel onderkoning van Stad Ninove. In de zevende ronde werd de vogel neergehaald door Tommy Van d’Helsen zodat hij zich Onderkoning mag noemen.”