Erpe-Mere zet camera in tegen sluikstorten langs op- en afritten E40

Het gemeentebestuur van Erpe-Mere gaat de strijd aan met de mensen die afval achterlaten langs het op- en afrittencomplex van de E40. Het bestuur wil op die manier een voortrekkersrol op zich nemen in de aanpak van het vieze tafereel waar heel wat steden en gemeenten mee te maken hebben.

In Erpe-Mere zijn de verplaatsbare camera’s al enkele jaren succesvol in de strijd tegen sluikstorten en andere vormen van overlast. Zo zijn er in 2023 alweer meer dan veertig vaststellingen van mensen
die zomaar een leeg drinkblikje of -flesje door hun auto raam naar buiten gooien. Deze vaststellingen werden vooral gedaan langs landelijke wegen. Uiteraard krijgen deze sluikstorters na dit
wansmakelijke gedrag, een GAS-boete én opruimkosten opgelegd. Het gemeentebestuur neemt nu een volgende stap. Na overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer zal er regelmatig een verplaatsbare camera worden ingezet langs het op- en afrittencomplex van de E40 in Erpe-Mere. Deze op- en afrit ligt immers, zoals vele anderen in Vlaanderen, bezaaid met allerlei afval. Door het inzetten van een verplaatsbare camera hoopt het gemeentebestuur het sluikstorten in de gemeente verder terug te dringen. “Dit initiatief is een primeur in Vlaanderen. We snakken niet naar een maximum aantal GAS-boetes maar naar propere bermen”, aldus burgemeester Tom Van Keymolen.

Schepen van Leefmilieu, Reinold De Vuyst: “Zwerfvuilproblematiek vergt een totale aanpak op de verschillende domeinen. Het invoeren van het diftarsysteem bleek bijvoorbeeld een juiste beslissing
te zijn. Sluikstorten getuigt van een dermate asociaal gedrag, dat de plegers waarschijnlijk ook op andere vlakken moeite hebben om zich aan de regels te houden. De zone aan de afrit van de
Autostrade is zodanig zichtbaar, dat we wel iets moesten ondernemen. Het is knap dat we de eerste zijn in Vlaanderen.”

“Zwerfvuil is een hardnekkig en omvangrijk probleem langs onze snelwegen en een complex als Erpe-Mere is een hot spot voor sluikstorters. In 2021 haalden we nog 176 miljoen kilo zwerfvuil op in Oost-Vlaanderen. Door als overheid de handen in elkaar te slaan hopen we weer een stap vooruit te zetten in het bestrijden van sluikstorters en het net houden van onze wegen”, zegt Kristof Coppens, districtschef Agentschap Wegen & Verkeer.