Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • In tegenstelling tot een koppel met huwelijksplannen dat een negatief antwoord kreeg op hun vraag of de huwelijksceremonie – in de zomer van volgend jaar – in een deel van het Domein Breivelde zou kunnen plaatsvinden, heeft studentenclub Moeder Egmont wel toestemming gekregen om de (buitenactiviteiten van) de traditionele tweedaagse doop van de schachten, nu zaterdag 30 september en volgende week zaterdag 7 oktober, in het park Breivelde te organiseren (n.v.d.r.: in 2007 was huidig schepen Brecht ‘Kanaar’ Cassiman bij deze jaarlijkse activiteit van studentenclub Moeder Egmont de schachtentemmer van dienst).
  • Voor de organisatie van de recente Caesarfeesten – in samenwerking met de provincie – kreeg stad Zottegem vanwege de Vlaamse Gemeenschap een subsidie van 40.000 euro. Daarvan werd 20.000 euro besteed als aandeel in de totale onkosten (82.000 euro) die de provincie voor haar rekening nam (o.a. demonstraties re-enactors). Voor de ambachtenmarkt, muzikale optredens en logistieke ondersteuning die de stad autonoom organiseerde, werden de uitgaven geraamd op 20.000 euro (de rest van het Vlaamse subsidiegeld) maar dit voorziene budget blijkt ontoereikend vermits de kosten hiervoor tot bijna 35.000 euro opliepen. Daarom zullen door een aanpassing van de meerjarenplanning 20.000 euro extra middelen (moeten) voorzien worden.
  • Bij de stedelijke dienst omgeving / wonen ligt de inventaris van de geregistreerde leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op Zottegems grondgebied voor iedereen ter inzage. Wie deze lijst wil inkijken, kan hiervoor bij voornoemde dienst (op de tweede verdieping) in het Administratief Centrum Sanitary aan de G. Schockaertstraat nog terecht elke werkdag van 9 tot 12 uur tot en met vrijdag 27 oktober (ook einddatum voor het indienen van bezwaarschiften). Hiervoor is het niet(!) nodig op voorhand een afspraak te maken.