Werelddag van Verzet tegen Armoede

Jaarlijks vindt op 17 oktober de Dag van Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting plaats. Dit jaar staat het thema ‘recht op werk’ centraal. Ook in Ninove staan er een aantal acties op het programma. 

Binnen de groepswerking van vzw De knoop ging men met het thema aan de slag. De barrières om te werken werden onder de loep genomen en de drie meest voorkomende redenen werden in een lied gegoten. Dit lied zal gezongen worden tijdens de boekvoorstelling ‘Niet alles, maar veel begint bij luisteren’ van Dominique Willaert op vrijdag 13 oktober in cc De Plomblom. Daarnaast zullen die avond enkele mensen van de groepswerking hun persoonlijke verhaal delen en gaat de coördinator van De knoop in gesprek met de auteur van het boek. De avond wordt afgesloten met jongeren van Habbekrats en Uit de Marge, organisaties die werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Op 17 oktober houden alle partners van het Armoede Netwerk Ninove een sensibiliseringsactie op de dinsdagmarkt tussen 9 uur en 10 uur. Ze nodigen daarbij alle Ninovieters uit om de handen in elkaar te slaan om het positieve te verbinden en te bouwen aan onze samenleving.

Hèt symbool van verzet tegen armoede is een geknoopt laken. Het laken symboliseert een ontsnapping terwijl de knoop staat voor de moeilijkheden die armoede met zich meebrengt. De stad roept iedereen op om 17 oktober ook een geknoopt laken uit het raam te hangen, als symbool tegen armoede.