De kazerne in Schendelbeke… feit of fictie?

‘Het Ministerie van Landsverdediging laat intussen niets meer van zich horen.’

Schendelbeke. Op een informatiemoment van de provincie Oost-Vlaanderen in het buurthuis te Schendelbeke, kwam de mogelijk komst van de kazerne ter sprake. Patrick Wohlmutter – medewerker van de provincie-Oost Vlaanderen – benadrukte dat er de grootste onduidelijkheid heerst in dit dossier. ‘Tot tweemaal toe informeerden we bij het Ministerie van Landsverdediging naar dit dossier, maar we kregen enkel te horen dat ze ons gingen contacteren als het zover is. Het Ministerie van Landsverdediging laat intussen niets meer van zich horen.’ Het dossier werd uit de handen van de stad Geraardsbergen genomen. Jens Rottiers omschrijft het project als ‘een totaal onvoorbereide bevlieging’.

In het kader van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen organiseerde de provincie Oost-Vlaanderen woensdag 11 oktober een informatiemoment in het buurthuis over de verwevingszone tussen het huidige bedrijventerrein en de westzijde van het dorp Schendelbeke. Er werden enkele mogelijke toekomstscenario’s voor de verwevingszone voorgesteld. Uiteindelijk kwam de olifant, nl. de kazerne, ter sprake. Een aanwezige in de zaal vroeg naar de stand van zaken in het dossier.

Patrick Wohlmutter – medewerker van de provincie-Oost Vlaanderen – benadrukte dat er de grootste onduidelijkheid heerst over de mogelijke komst van een militaire kazerne naar Schendelbeke. Patrick Wohlmutter: ‘We hebben in het verleden vanuit de provincie verschillende keren laten weten dat we met dit plan verder doen. We kunnen niet wachten op een antwoord dat niet komt. Vanuit het Ministerie van Defensie krijgen wij geen antwoord. We hebben verschillende keren – ook vanuit de deputatie – de vraag aan de minister van Landsverdediging gesteld. We kregen tot tweemaal toe het antwoord dat ze ons gingen contacteren als het zover is. De eerste keer dat we van dit project hoorden, was januari 2022. Ze contacteerden ons intussen nog niet, dus doen wij gewoon verder. We willen dat het vooruit gaat met dit plan.’

Met een vingerwijzing naar het stadsbestuur, mist Jens Rottiers – van het actiecomité Red de Godsbergkouter – een totaalvisie op het dorp Schendelbeke. ‘In heel deze studie wordt geen rekening gehouden met de inplanting van deze kazerne. Terecht trouwens. De provincie kan niet blijven wachten op een initiatief van de stad. Men is al tien jaar grondig bezig met dit PRUP. Hoe kan de stad er dan nog te elfder ure een ‘projectje’ van 60 ha verharding proberen bij te gooien? Gaat men nu eindelijk eens toegeven dat deze kandidatuurstelling in feite een totaal onvoorbereide bevlieging is van Burgemeester en Eerste Schepen?’

Julien Borremans