Week van de senioren ingezet met seniorenfeest in Brakel

Thema van de ouderenweek is 'De toekomst van de ouderenzorg.'

Gisteren had in het feestcomplex Europa in Parike het seniorenfeest plaats dat wordt georganiseerd door de seniorenadviesraad. (SAR)

Voorzitter Eric Van Steenberge: “Opnieuw zijn we terug in de jaarlijkse week van de senioren en traditiegetrouw organiseert de SAR in die week haar seniorenfeest. Er zijn 355  – 55 plussers ingeschreven, dus we kunnen het alweer een succes noemen.

Zoals jullie vermoedelijk wel weten speelt een SAR een cruciale rol bij inspraak en participatie van ouderen. Het is de bedoeling dat wij onze wensen en noden tot bij het gemeentebestuur brengen, zodat de 55 plussers op een kwaliteitsvolle en actievere manier ouder kunnen worden, zowel op sociaal, psychisch en lichamelijk vlak.

Wij doen dit vooral door het formuleren van adviezen, vertrekkend vanuit signalen van onze senioren in de gemeente, en deze namiddag is daarvoor het ideale ontmoetingsmoment, samen met onze gekende sportactiviteiten en onze bezoeken deze week aan de drie WZC. Ook de ontvangst van de 60 jarigen op 09 december staat in dit teken, samen met ons jaarlijks toneel en daguitstap naar zee.

De Ouderenweek loopt dit jaar eigenlijk van 20 tot en met 26 november 2023, dus we zijn een weekje te vroeg, maar organisatorisch konden we niet anders. Het thema “ De toekomst van de ouderenzorg” staat dit jaar nog steeds centraal. Nog steeds strookt het aanbod qua ouderenzorg vaak niet met dat waar huidige en toekomstige ouderen met zorgnoden op hopen. De Vlaamse Ouderenraad met al de seniorenadviesraden in Vlaanderen willen met deze campagne de wensen en verwachtingen weerklank geven. Samen zullen we het debat over de toekomst van de ouderenzorg voeren.

Ook de SAR Brakel heeft hiervoor 3 denkmomenten. ” bepaal je eigen verhaal – de toekomst van de ouderenzorg ” georganiseerd en de enquête “leeftijdsvriendelijke gemeente” gelanceerd. Beide zaken liggen mee aan de grondslag van ons memorandum dat wij aan het opstellen zijn met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 07 oktober volgend jaar.

Maar niet alleen het memorandum is van belang. Het is belangrijk dat wij als seniorenadviesraad ook onze senioren aansporen om te gaan stemmen. Zeker nu de opkomstplicht is afgeschaft. Dit is een belangrijke democratische vernieuwing van het stemproces en zet er ons toe aan om bewust onze stem uit te brengen. Door de afschaffing van de opkomstplicht zullen de politieke partijen genoodzaakt zijn om bij verkiezingen aan de mensen uit te leggen waarom gaan stemmen en participeren aan de lokale democratie belangrijk is en een verschil kan maken. Niemand is daardoor nog verplicht om een stem uit te brengen. Maar het is aan ons om te beklemtonen dat stemrecht wél blijft bestaan. Wij moeten onze senioren bewust maken, sensibiliseren en enthousiasmeren van hun engagement om deel te nemen aan het verkiezingsproces, zodat ze weloverwogen een keuze kunnen maken.

Op een dag zoals vandaag is het goed om enkele dankwoorden uit te spreken. Als voorzitter van de SAR dank ik vooral mijn dagelijks bestuur en de leden van de algemene raad. Zij zijn allen de pionnen naar onze Brakelse senioren toe. En tot slot wil ik graag het gemeentebestuur Brakel, en in het bijzonder eerste schepen Marleen Gyselinck, eerste schepen en bevoegd voor senioren, gelijke kansen – ambtenaar van de burgerlijke stand, bedanken voor hun steun, ook financieel, aan onze adviesraad. Hierdoor zijn wij in staat om onze activiteiten te organiseren, een goede werking uit te bouwen en er te zijn voor onze senioren!

I.v.m. onze wandelingen en fietstochten zijn Luc Romeyns, Michel De Clercq, Marc De Vleeschauwer en André Van De Velde gehuldigd voor de perfecte organisatie.”

Leden van het dagelijks bestuur: voorzitter Eric Van Steenberge, ondervoorzitter Arno De Taeye, secretaris Jacques Lenvain, penningmeester Marie Marleen Haegeman, public relation Robert Godijn en de bestuursleden: Christine Hoeckman, Anny Labeau, Marleen Aubeeck en Guy Van De Borre, schepen afgevaardigd namens het OCMW Marijn De Valck en administratief medewerkster Kimberley Van Lierde.

Leden van de algemene vergadering: Martine Vanderstocken, Noel Laurez, Noëlla Goeffers, Paula Vlerick, Christine Mornie, Marc De Vleeschauwer, Fernand De Tant, Mieke De Prijck,  Marie-Jeanne Livyns, Roger Wauters, Christelle Selos, Nadine Van Wijmeersch, Michel De Clercq, Gilberte De Pessemier, Luc Romeyns, Theo Hemerijck, Eric Limpens, Jeannine Roman, Alain Van Den Dooren, Danny Verbeurgt, Nadine Pieteraerents en Alfons Herregodts.

Schepen Marleen Gyselinck voor seniorenbeleid gaf toelichting over het voorbije jaar. Tevens werden er enkele geschenken uitgereikt.

Vervolgens bracht men retro dansmuziek  en werd er koffie geschonken met een mattentaart wat resulteerde in een geslaagde namiddag!