Goed nieuws: scholierentrein Zwalm – Oudenaarde wordt niet afgeschaft

Begin oktober werd door de NMBS éénzijdig beslist om de scholierentrein Zwalm-Oudenaarde vanaf 11 december 2023 af te schaffen!

Dit nieuws zorgde uiteraard voor heel wat onrust bij de ouders van de vele tientallen jongeren die dagdagelijks gebruik maken van deze P-trein.

Zwalm richtte hierop, met een unaniem akkoord van de voltallige gemeenteraad, een schrijven aan de top van de NMBS met de vraag om deze afschaffing tegen te houden waarbij een voortrekkersrol werd opgenomen door schepen van mobiliteit Patrick Moreels (Vooruit Zwalm).

Dit alles heeft er finaal toe geleid dat de veelvuldig gebruikte scholierentrein behouden blijft.

Als lokaal bestuur zijn wij dan ook verheugd dat de gezamenlijke inspanning van éénieder (college, gemeenteraad, bevolking) geleid heeft tot dit resultaat aldus Tom Aelbrecht – voorzitter Zwalmse gemeenteraad.

bijlage: foto: schepen van mobiliteit Patrick Moreels – voorzitter gemeenteraad Tom Aelbrecht – raadslid Emmy Herregodts (fractie Vooruit Zwalm)