Actiecomité De Dok Blijft voert actie aan de gemeenteraad: ‘Kom terug op jullie beslissing!’

Geraardsbergen. Het actiecomité Den Dok Blijft stond dinsdagavond 28 november de gemeenteraadsleden op te wachten aan het begin van de gemeenteraadszitting. In een stil protest maakten ze via sobere zwart-wit borden duidelijk dat het verzet tegen de onaangekondigde sluiting van het oudste openluchtzwembad van België niet zal ophouden. Het ongenoegen tegenover deze beslissing is bij de Geraardsbergse bevolking hard aangekomen.

De woordvoerster van het actiecomité, Marleen Francq verduidelijkt: ‘Met deze actie willen we alle gemeenteraadsleden, zowel van de oppositie als van de meerderheid, tonen dat het ongenoegen over de sluiting van onzen ‘dok’ nog steeds groot is. Tegelijkertijd moet deze actie ook gezien worden als een uitgestoken hand. Op iets minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, geven we het bestuur onder leiding van waarnemend burgemeester Ann Panis nog een kans. Laat zien dat het bestuur niet te beroerd is om terug te komen op de foute beslissing om ‘den dok’ te sluiten, dat het bestuur beseft wat er leeft binnen de Geraardsbergse bevolking en wat de echte noden zijn van de inwoners van Geraardsbergen.’

Dat er heel wat ongenoegen heerst binnen de Geraardsbergse bevolking en ruimer de hele Denderstreek, werd eerder ook reeds duidelijk naar voor gebracht door auteur Dominique Willaert in diens boek “Niet alles maar veel begint bij luisteren: Een verslag uit de Denderstreek”.

Het actiecomité Den Dok Blijft geeft nog mee dat ze al zeker tot aan de gemeenteraadsverkiezingen verder actie zullen blijven voeren voor een openbaar openluchtzwembad. ‘Het is nu aan het Open VLD – CD&V gemeentebestuur om met concrete daden aan te tonen dat naar hun verzuchtingen geluisterd wordt’, besluit Francq.

Julien Borremans