Nog meer reuzenwindmolens op het grondgebied van Geraardsbergen

De gemeenteraad zet licht op groen

Geraardsbergen. De stad Geraardsbergen stelt haar percelen en eigendommen ter beschikking voor het plaatsen van extra windmolens. Groot was de verbazing van raadslid Stéphan Bourlau: ‘Aanvankelijk ging het om 7 windmolens en nu zijn er al 10. Sommige van deze windmolens komen in woongebied. De gemeenteraadsleden worden andermaal voorgelogen.’ Het gaat om windmolens met een tiphoogte van 225 meter. Volgens schepen van Milieu Stephan De Prez gaat het om potentiële plaatsen en komt er één windturbine op onze voorwaarden. Er lopen ook nog voorcontracten met private ondernemers.

Op de gemeenteraad van 28 november werd beslist om gronden van de stad Geraardsbergen ter beschikking gesteld voor de bouw van windmolens. ‘Groot was mijn verbazing. De gemeenteraadsleden werden voor de zoveelste keer voorgelogen door het stadsbestuur. Er komen niet minder dan 10 windmolens in plaats van 7, zoals aanvankelijk werd gesteld.  Bovendien gaat het hier over grote turbines met een masthoogte van 150 meter wat resulteert in tiphoogte van 225 meter.’

Windmolens in de achtertuin
In de eerdere haalbaarheidsstudie werd 121 percelen voorgesteld om uiteindelijk te stranden op 50 locaties op gronden in eigendom van de stad of OCMW.  De voorgestelde locaties bevinden zich vooral in het noordelijk deel van de stad Geraardsbergen, nl. Goeferdinge,Nederboelare en Schendelbeke. De stad Geraardsbergen zal daarvoor een jaarlijkse opstalvergoeding ontvangen.

‘Het meest opvallend is dat Goeferdinge – met de Duitsenbroekstraat, Eersbekeweg, Elzenstraat, Lindestraat – als mogelijke locaties worden genoemd voor het neerplanten van windmolens. Andere woongebieden – zoals Astridlaan, Groendreef en Molendreef – worden eveneens voorgesteld voor windturbines’, aldus raadslid Bourlau. ‘In het eindrapport wordt geadviseerd om Solva aan te manen een windmolen te plaatsen binnen de nieuwe bedrijvenzone aan de Molendreef/Astridlaan.’

De plaatsing van de windmolens roept volgens raadslid Bourlau bedenkingen op. ‘Jaren geleden verzetten de Open Vld en de CD&V zich tegen de komst van windmolens in Schendelbeke. Het argument was dat door de windturbines de actieve toeristen zouden worden afgeschrikt. De plaatsing van de windmolens zou de Muur als topattractie van Geraardsbergen, aan belang doen verliezen.  Het vergezicht wordt verstoord door niet-authentieke elementen en vormen een doorn in het oog van de toerist. Bovendien grenst de vallei aan het stiltegebied Dender/Mark. Deze argumenten hebben aan belang niets ingeboet’, besluit de voorman van het Alternatief.

‘Zelfs de opsteller van het eindrapport – opgesteld door de provincie in samenwerking met Vlaams Energiebedrijf – schrijft dat de komst van de windturbines op ons grondgebied zeer waarschijnlijk tot een betekenisvolle aantasting van de natuurwaarde zal leiden en dat daardoor de landschapswaarde aangetast zou kunnen worden.’

 Rechtstreekse participatie
Schepen van Duurzaamheid en milieu Stephan De Prez wijst erop dat het om tien potentiële plaatsen gaat. ‘Daar gaan nooit tien windturbines komen omdat dit ruimtelijk niet inpasbaar is, maar het lokaal bestuur denkt wel dat er plaats is voor één bijkomende windturbine.’

‘Bovendien is het aan het Vlaams Gewest om de vergunning af te leveren en niet aan de provincie’, benadrukt de schepen van Milieu. ‘Momenteel staat er in Geraardsbergen één windturbine op een private grond. Aangezien er op de markt interesse is om bijkomende windturbines te bouwen, vond het lokaal bestuur het opportuun om een haalbaarheidsstudie te starten in samenwerking met het Vlaams Energie Bedrijf.’

De projectontwikkelaar heeft er alle baat bij om te investeren in rechtstreekse participatie, aldus Stephan De Prez. Door de rechtstreekse participatie kan het lokaal bestuur een aantal eisen opleggen aan de energieproducenten die deze windturbines beheren. Het lokaal bestuur wil dat de winsten en de opbrengsten maximaal terugvloeien naar Geraardsbergen. Het lokaal bestuur streeft naar minstens 50% rechtstreekse participatie.’ Volgens schepen De Prez kunnen de inwoners mee investeren in de windturbines. ‘De winduitbaters moeten bijdragen tot het op te richten omgevingsfonds, zorgen voor extra meerwaarde, een communicatieplan maken en draagvlak creëren. Als we zelf initiatief nemen in plaats van het over te laten aan commerciële projectontwikkelaars, dan kunnen we veel meer eisen stellen.’ Al wijst de schepen erop dat de stad daar weinig over te zeggen heeft omdat het Vlaams Gewest de vergunning aflevert.

Uiteraard zijn er ook private eigenaars die een voorcontract hebben met projectontwikkelaars. Daar weet de gemeenteraad niets van. Er is ook geen garantie dat deze er zullen komen.

Voor Vooruit is het belangrijk dat er bij de bevolking draagvlak is voor dergelijk project. ‘Er zijn onvoldoende garanties dat de winsten van de projectontwikkelaars terug naar de bevolking van Geraardsbergen vloeit’, vindt Emma Van der Maelen.’Het is belangrijk dat de ganse bevolking van Geraardsbergen kan genieten van de voordelen en niet enkel geconfronteerd worden met de nadelen.’

Het voorstel werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

Meer info: www.geraardsbergen.be/windturbines-in-geraardsbergen

Julien Borremans