Nieuw lid in zonale politieraad, extra fietsen niet nodig

Nadat hij – wegens niet meer combineerbaar et zijn beroepsactiviteiten – onlangs zijn ontslag indiende als lid van de Open VLD-fractie in de Zottegemse gemeenteraad (waar zijn plaats werd ingenomen door Liliane De Lange), moest ook in de politieraad van de PZ Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem een opvolger worden aangesteld ter vervanging van Lode Bruneel. Als nieuwe vertegenwoordiger van Open VLD-Zottegem zal zijn (ex-)collega-gemeenteraadslid Sven Mornie voortaan deelnemen aan de beraadslagingen van de zonale politieraad.

Tijdens de jongste vergadering van deze politieraad werd beslist om af te zien van de vroegere intentie om nog drie elektrische fietsen aan te kopen. Momenteel beschikt de lokale politie over vijf elektrische fietsen maar deze worden vooralsnog onderbenut, enerzijds omdat er binnen de politiezone geen echte fietsbrigade actief is en ook omdat de aard van de opdrachten niet altijd toelaat om daarvoor gebruik te maken van een (elektrische) fiets. Daarom blijkt een aankoop van extra fietsen niet nodig en is het beter te investeren in uitrusting waarvoor er wel een reële behoefte bestaat.