Strijpen: vanaf maandag werken aan deel van fietspad langs Sint-Andriessteenweg

Uitgaande van een aankondiging op de Facebookpagina van Stad Zottegem, hebben wij in een eerder NUUS-bericht meegedeeld dat er in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer op donderdag 16 november zou begonnen worden met werken aan een deel van het fietspad langs de Sint-Andriessteenweg (N454) in Strijpen. Een lezer-buurtbewoner liet ons echter weten dat de aanvang van die werken vooralsnog op zich laat wachten en nadat wij hieromtrent eerst burgemeester Evelien De Both en schepen Brecht Cassiman contacteerden, bezorgde uiteindelijk schepen Cynthia Van den Steen ons volgende informatie vanwege het Agentschap Wegen en Verkeer.

Als (nieuwe) begindatum is nu komende maandag 11 december gepland en volgens de huidige planning zullen de werken duren tot en met maandag 18 december. In de bocht ter hoogte van de huisnummers 120 tot 126 zal het bestaande fietspad richting Zottegem verlengd worden over een afstand van 20 meter zodat fietsers niet meer in de bocht de rijweg moeten oprijden. Ook zal er, daar waar het fietspad eindigt, op de rijweg een reflecterende koker geplaatst worden om rugdekking te geven aan fietsers die er de rijweg oprijden. Het gemotoriseerd verkeer wordt op die manier gewaarschuwd dat het de verdere rijweg moet delen met fietsers.

Tijdens de werken zullen voetgangers steeds langs de werfzone kunnen passeren. Fietsers zullen met het gemotoriseerd verkeer mee op de rijweg moeten rijden, op één rijvak in plaats van op twee rijvakken. De beurtelingse doorgang zal geregeld worden door middel van tijdelijke verkeerslichten. De aannemer zal er alles aan doen om de woningen (opritten) bereikbaar te houden.