Sint-Barbaraviering bij Brandweer Zottegem

Bij de Zottegemse brandweer staat ieder jaar begin december de traditionele Sint-Barbaraviering op het programma. Daaraan voorafgaand en naar al jarenlange gewoonte was er reeds voorbije maandagavond, op de dag zelf van het naamfeest van de heilige Barbara (4 december), een ‘stille’ bijeenkomst met eerst een gebedsdienst ter ere van de patrones van de brandweer in de dekenale kerk en vervolgens een ontvangst in het stadhuis waarbij aan een aantal brandweerlieden het brevet of attest van speciale opleidingen die zij in het voorbije jaar aan de Provinciale Brandweerschool volgden, overhandigd werd.

De eigenlijke en tweedaagse Sint-Barbaraviering vindt ditmaal op zondag 10 en zaterdag 16 december plaats. Komende zondag zal er zodoende al vroeg fanfaremuziek weerklinken in het Zottegemse stadscentrum. Om 9 uur wordt immers al verzamelen geblazen aan de brandweerkazerne in de Meengracht waar de brandweermannen, oudgedienden en de muzikanten van de brandweerfanfare eerst een ontbijt aangeboden krijgen. Daarna zal het feestende gezelschap om 9u45 op de tonen van het muziekkorps opstappen via de Bruggenhoek, D. Van Den Bosschestraat en Heldenlaan naar de Markt.

Op het marktplein vindt dan om 10 uur een korte plechtigheid plaats. Daarbij zullen Sven Beerens en Dries De Geeter tot sergeant, Dries Covent en Bjorn Van Den Berghe tot adjudant en Stijn Eeckhout tot luitenant bevorderd worden. Verder zullen er ook nog eretekens uitgereikt worden. Glenn Gosseye zal het ereteken van Ridder in de Orde van Leopold II in ontvangst mogen nemen, voor Stijn Eeckhout wacht de Zilveren Palm der Kroonorde. Aan Yvan Van Gansbeke die op eigen verzoek eervol ontslag krijgt (meer dan 20 jaar dienst), zal het ereteken van de Koninklijke Oost-Vlaamse Brandweerbond overhandigd worden.

Vervolgens wordt om 10u30 in de dekenale kerk de hoogmis – ook ter nagedachtenis van overleden korpsleden – bijgewoond en opgeluisterd door de brandweerfanfare. Na de kerkdienst wordt via dezelfde weg teruggekeerd naar de kazerne waar voor de (oud-)spuitgasten en hun partners en genodigden een receptie wacht. Omstreeks 13u15 mogen dan de benen onder tafel gestoken worden voor het traditionele Sint-Barbaradiner.

Zoals gezegd, gebeurt de Sint-Barbaraviering naar aloude gewoonte in twee ‘schuifjes’ en zijn de Zottegemse spuitgasten volgende week zaterdag 16 december nogmaals aan feesten toe. Dit zal weliswaar – voor het eerst – niet meer gepaard gaan met een muzikale optocht in het stadscentrum waarbij ook ieder jaar telkens bij andere steunende ereleden-herbergiers een (café)bezoek gebracht werd. Voor dit feestmoment is er ditmaal ’s avonds meteen afspraak in de brandweerkazerne aan de Meengracht waar het wagenpark in de garage dan plaats moet maken voor een receptie, een walking dinner en als afsluiter het traditionele privé-brandweerbal.