Stadsboerderij Hunnegem op zoek naar extra middelen voor uitbouw werking

Geraardsbergen. TraGer vzw zet verder in op de realisatie van de Stadsboerderij Hunnegem, in het vroegere klooster, op de rand van het stadscentrum van Geraardsbergen. De vzw rond Transitie in Geraardsbergen heeft met Streekmotor heeft een crowdfundingsactie lopen tot eind maart.

Wim Schrever

Er zijn concrete plannen voor de verdere realisatie van de stadsboerderij, in een samenwerking met partners zoals NoordZuid Koepel en Natuurpunt. Er zijn ook extra financiële middelen voor nodig’, laat Wim Schrever weten.

Crowdfunding
‘Daarvoor is Streekmotor23 de geschikte partner. Dit streekfonds van Oost-Vlaanderen biedt een hefboom voor maatschappelijk engagement. En daar zetten we met de Stadsboerderij Hunnegem wel flink op in: ons project maakt landbouw en natuur opnieuw mogelijk in de stad, op deze historisch waardevolle plek. We maken er samen een regionaal knooppunt voor duurzame ontmoeting van.’

De extra middelen van de crowdfunding dienen voor de uitwerking van een belevingstuin, een wandelpad in de boomgaard, de wekelijkse korte keten met producten van lokale boeren, afsluitingen voor de dieren (kippen en schapen), banken en tafels in de tuin, de aankoop van bomen en plantgoed, hoge plantenbakken voor kruiden en het snoeien van de oude fruitbomen.

‘We hebben twee teams vrijwilligers: één voor de korte keten markt en één voor de werken in de tuin en boomgaard’. Er is werk genoeg voor handen: ‘De buurtbewoners en de naburige stadsscholen betrekken we in onze werking. We zetten ook verder in op samenwerkingen met lokale boeren en producenten, we verwelkomen sympathisanten, wandelaars en fietsers, werken aan een belevingstuin voor jong en oud, leggen een moestuin aan of nemen je mee in de plannen voor het voedselbos’, coördinator Karen Remans: ‘

Voordracht: natuur op voorschriftDe eerstkomende activiteit is de voordracht op de Markt + Matinée van zaterdag 20 januari e.k. Met als titel ‘Natuur op voorschrift’ belooft het een bijzonder interessante uiteenzetting te worden. Ze wordt gebracht door Hans Keune (dr. Milieuwetenschap, UAntwerpen) en Ben Delbaere (onderzoeker Gezondheid UAntwerpen).

Wie er graag bij is, stuurt een email naar info@trager-vzw.be