8 op 10 kruispunten langs Oost-Vlaamse gewestwegen onveilig voor blinden en slechtzienden

Volgens cijfers van Vlaams volksvertegenwoordiger Kurt De Loor (Vooruit) zijn in Oost-Vlaanderen slechts 39 van de 328  kruispunten langs gewestwegen (of 11,9 %) voorzien van rateltikkers of drukknoppen met auditieve ondersteuning die het voor blinden en slechtzienden veiliger moeten maken om een kruispunt over te steken. Al doet Oost-Vlaanderen hiermee net iets beter dan het Vlaamse gemiddelde (10,7 %), toch wil dat zeggen dat nog 88,1 % van die kruispunten daarmee niet uitgerust is en dus onveilig voor mensen met een visuele beperking die er willen oversteken. Het ergert Kurt De Loor ook dat als gevolg daarvan de straat op gaan voor mensen met een visuele beperking een uitdaging en vaak een drempel is omdat er voor hen zo weinig aangepaste kruispunten en veilige oversteekplaatsen zijn.

Vooruit en De Loor vinden dat veilig verkeer nochtans ook voor blinden en slechtzienden moet kunnen gegarandeerd worden en dat de zwakke weggebruiker opnieuw centraal moet geplaatst worden, zowel in het algemeen voetgangers en fietsers als specifiek mensen met een visuele beperking. Willen we gaan naar een halvering van het aantal verkeersdoden tegen 2030 en naar nul verkeersdoden in 2050, dan moet er echt meer ambitie voor grotere verkeersveiligheid getoond worden en is het belangrijk de huidige infrastructuur daartoe aan te passen, onder meer ook door ten behoeve van blinden en slechtzienden meer kruispunten uit te rusten met rateltikkers of drukknoppen met auditieve ondersteuning, zo luidt de Vooruit-visie.