Nieuwe atletiekpiste in afwachting van latere realisatie van Zottegems stadionproject

Het is intussen genoegzaam geweten dat het anders gelopen is met de ambitieuze plannen die het stadsbestuur (toen) had voor de totale vernieuwing van de stadionsite in Bevegem en die begin mei 2022 met grote trom werden gepresenteerd. Daarbij spraken burgemeester Evelien De Both en schepen van sport Brecht Cassiman ook de verwachting uit dat tegen het einde van dat jaar de eerste spade in de grond zou kunnen gestoken worden. Dat dit zelfs niet meer tijdens deze bestuursperiode zal gebeuren, is inmiddels ook al langer duidelijk.

Wat echter wel nog vóór het einde van deze legislatuur moet kunnen in afwachting van de latere realisatie van het stadionproject, is de aanleg van een nieuwe atletiekpiste. Terwijl in augustus vorig jaar nog te horen was dat toen nog moest bekeken worden of de tribune tevoren – n.v.d.r.: hetgeen toch het meest (chrono)logisch lijkt om beschadiging van de nieuwe piste te voorkomen – of erna zou afgebroken worden, wordt momenteel volop werk gemaakt van het slopen van de oude tribune en de betonnen omheining alsook van het uitbreken van de gradins (staanplaatsen) rond het terrein.

Aansluitend zal dan, in plaats van de vroegere sintelbaan, een tartanpiste met synthetische (kunststof), licht verende en poreuze ondergrond aangelegd worden. Tegen eind juni zou dit werk moeten voltooid zijn. De opdracht werd gegund aan de firma Lesuco uit Huldenberg, zal 768.000 euro kosten (n.v.d.r.: enkele maanden geleden was er nog sprake van 680.000 euro) en wordt voor 60 % gesubsidieerd door het agentschap Sport Vlaanderen. Volledigheidshalve: het vroegere voetbalveld zal nadien hoofdzakelijk voor rugby en atletiek (werpdisciplines) gebruikt worden.

OPNIEUW 21 BEZWAARSCHRIFTEN

Zoals bekend weekten de oorspronkelijke plannen voor de totale vernieuwing van de stadionsite veel buurtprotest los en vooral de komst van Bowling Stones (20 bowlingbanen, restaurant, 250 m² buitenterras, speelhal van 1.000 m²) bleek een bron van ergernis, in die mate zelfs dat bij de deputatie van de provincie beroep werd aangetekend om de omgevingsvergunning die het stadsbestuur inmiddels aan zichzelf afleverde, aan te vechten. Gevolg hiervan was onder meer dat Bowling Stones eind januari 2023 liet weten dat het, uit vrees voor een lange juridische strijd, als mede-investeerder afhaakte.

Daarop ging het stadsbestuur opnieuw samen met het studie- en architectenbureau Callewaert-Creupelant uit Kortrijk rond de tekentafel zitten om een aangepaste versie van de plannen te ontwikkelen. Zonder bowling dus maar wel met een gymhal, nieuwe kleedkamers, twee extra padelvelden, een nieuwe maar kleinere tribune en een polyvalente zaal die voor niet-belijnde sporten zoals pilates en yoga alsook voor exposities, vergaderingen, cursussen e.d. (niet voor fuiven of eetfestijnen) zal kunnen gebruikt worden. Wanneer met de bouw hiervan zal kunnen gestart worden, is echter voorlopig nog koffiedik kijken. Tijdens het openbaar onderzoek in de vergunningsfase die bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen lopende is, werden immers opnieuw 21 bezwaarschriften ingediend. Tegen eind april zou het provinciebestuur moeten beslissen over de omgevingsvergunning van de nieuwbouw.