®Sophie Richez - ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????

Vooruit Ninove voerde actie tijdens de dinsdagmarkt in Ninove

Dinsdagvoormiddag voerden de Ninoofse socialisten actie tijdens de dinsdagmarkt in Ninove voor uw koopkracht.

Kurt De Loor: “Ik ben op stap gegaan om het met de mensen te hebben over waar ze écht van wakker liggen, zodat ze kunnen leven in plaats van overleven.”

Vooruit Ninove: “De koopkracht van gezinnen en alleenstaanden beschermen in tijden van economische crisis, betekent dus ook de economische groei en de welvaartsstaat beschermen.”

????????????????????????????????????????????????
Vanaf februari verleent Vooruit Ninove hun diensten aan. Heeft u vragen of problemen met invullen van formulieren … Dan bent u welkom elke vrijdag van 9 uur tot 12 uur in de Onderwijslaan 33 te Ninove.

®Sophie Richez – Erwin Schoup verdedigde zijn standpunt bij de marktbezoekers van Ninove
®Sophie Richez – Stijn Vermassen voerde mee actie voor uw koopkracht
®Sophie Richez – Vooruit Ninove voerde actie tijdens de dinsdagmarkt in Ninove
®Sophie Richez – Vooruit Ninove voerde actie tijdens de dinsdagmarkt in Ninove????
®Sophie Richez – Ook de voorzitter van Vooruit Ninove, Franky Beeckmans draagt zijn steentje bij
®Sophie Richez – Vooruit Ninove voerde actie tijdens de dinsdagmarkt in Ninove
®Sophie Richez – Katie Coppens brengt met volle overtuiging haar standpunten over aan de inwoners van Ninove