©De Lobelle Danny

Stefaan Van Hecke en Kathleen Snyers trekken Groen-lijst van Merelbeke-Melle

Groen Merelbeke-Melle trekt met duo-lijsttrekkers naar de gemeenteraadsverkiezingen en gaat voluit voor meerderheidsdeelname.

Groen Merelbeke-Melle maakte op haar nieuwjaarsreceptie van zondag 28 januari 2024 haar lijsttrekkers bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.

De lokale afdelingen van Groen Melle en Merelbeke werkten al voor de fusieplannen nauw samen en zijn inmiddels goed geïntegreerd. Dat wordt nu extra in de verf gezet door met een duo lijsttrekkers naar de verkiezingen te trekken.

Op plaats 1 staat Stefaan Van Hecke. Hij is gemeenteraadslid in Merelbeke sinds 2004 en fractieleider van Groen in de gemeenteraad. De 51-jarige gewezen advocaat is tevens een gewaardeerd Kamerlid sinds 2007 en de justitie-specialist van de partij. Hij is vader van twee tieners en woont in Melsen.

Kathleen Snyers zal vanop de tweede plaats de lijst mee trekken. Kathleen is gemeenteraadslid in Melle sedert 2019 en ook fractieleider. Deze 45-jarige werkt als project manager in de muzieksector. De gedreven politica focust voornamelijk op het thema mobiliteit. Haar interesses gaan ook uit naar cultuur, onderwijs en thema’s als inclusie en diversiteit. Snyers is moeder van 3 tieners en woont in Melle Vogelhoek.

Groen heeft kandidaat-burgemeester in zijn rangen

Met dit ijzersterk duo mikt Groen op een straf resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 behaalde Groen in de beide gemeenten meer dan 20% van de stemmen (20,2% in Melle en 23,7% in Merelbeke). “Dat is een heel stevige basis om ook in oktober ’24 een sterk resultaat neer te zetten. Met onze vastberaden groep mandatarissen in de beide gemeenten zijn we klaar om mee te besturen”, stelt Van Hecke.

Snyers beaamt: “We kunnen met onze ambitieuze ploeg mogelijk voor de grote verrassing zorgen in Merelbeke-Melle. En we hebben met Stefaan een krachtige en geloofwaardige kandidaat-burgemeester in onze rangen.”

Groene uitdagingen voor Merelbeke-Melle

De groene mandatarissen werkten keihard in de diverse raden en leverden recent nog felle kritiek op de afbouw van de dienstverlening van De Lijn in Melle en Merelbeke.

In de nieuwe fusiegemeente blijft Groen met dezelfde volharding verder werken. “Duurzaam mobiliteitsbeleid staat hoog op onze agenda”, zegt Snyers. “De voorbije legislatuur hebben we vanuit de oppositie veel gehamerd op veilige schoolomgevingen, op meer zones 30, op de aanleg van fietsstraten en veilige fietspaden en oversteekplaatsen. Dat zal vanaf 2025 niet anders zijn”.

Op het vlak van open ruimte ziet Groen grote uitdagingen voor Merelbeke-Melle. “In Merelbeke is er al een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt om de woonuitbreidingsgebieden in het buitengebied te beschermen. Maar er kan nog veel meer gebeuren om de open ruimte beter te bewaken. Vooral in de dichtbewoonde gebieden van onze nieuwe gemeente (Merelbeke-centrum, Melle-centrum, Flora-Vogelhoek) is er nood aan groene plekken voor rust en ontspanning”, aldus Van Hecke.

Voorts wil Groen inzetten op een sterk en inclusief sociaal beleid, met gelijke kansen voor iedereen. We moeten oplossingen zoeken voor meer sociale én betaalbare woningen, voor een uitgebreide zorgondersteuning voor de zilveren generatie, voor een sterker lokaal jeugdbeleid, tegen kinderarmoede en armoede in het algemeen en tegen eenzaamheid en sociaal isolement. Burgerparticipatie blijft het stokpaardje van Groen. “We willen dat inwoners meer betrokken worden in het beleid. Meer inspraak van en dialoog met onze bewoners leidt tot gedragen beslissingen die voortbouwen op wat er leeft in de gemeente. En dat missen we nu!”, zegt Snyers.

Van Hecke: “Het ontbreekt ons niet aan ambitie! De thema’s die nu op tafel liggen, vragen een ander beleid dan het huidige. En dat andere beleid kan enkel en alleen met Groen! 2024 wordt een jaar waarin we alles op alles zetten om vanaf 2025 deel te kunnen uitmaken van het bestuur in onze nieuwe gemeente Merelbeke-Melle en onze plannen concreet te maken!”