Extra bodycams en nieuwe voertuigen voor lokale politie

In een eerder NUUS-artikel (zie via deze link) kon / kunt u lezen dat de politieraad van de PZ Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem besliste om geen extra elektrische fietsen aan te kopen maar te investeren in uitrusting waarvoor er wel een reële behoefte bestaat. Zo gaan er wel bijkomende bodycams aangekocht worden. In een eerste fase werden er zes bodycams in gebruik genomen (voor verkeer en wijkzorgteam) maar gezien de positieve ervaringen is het nu de bedoeling bodycamera’s te voorzien voor alle politietaken waarbij ze voor gebruik geschikt zijn: zes bodycams voor de wijkwerking, tien voor de interventiediensten, twee voor de rechercheafdeling en één voor de dienst jeugd & gezin.

Het wagenpark van de politiezone wordt uitgebreid met een voertuig voor de inspecteur-hondengeleider. De aankoopprijs hiervan wordt geraamd op 35.000 euro. Daarnaast komt er ook een nieuwe interventiecombi (met striping) bij. In september was al beslist tot de aankoop van dit voertuig over te gaan maar het voorziene bedrag van 95.000 euro bleek niet voldoende om deze aankoop te financieren. Er is nu beslist hiervoor met een uitgave van 111.000 euro rekening te houden.