N-VA wijzigt marktopstelling in Sint-Maria-Oudenhove

Het wekelijkse marktgebeuren op zondagvoormiddag op het Sint-Hubertusplein in Sint-Maria-Oudenhove gaat heringericht worden. De (twee) marktwagens zullen daarbij een standplaats krijgen langs de gevelkant van het plein. Door deze aanpassing zullen enkele parkeerplaatsen op het plein vrijkomen en ook moet deze opstelling het veiliger maken voor de marktbezoekers die dan niet meer aan de kramen hun beurt zullen moeten afwachten op de stoep langs de naastliggende rijweg. Er zal tevens van de gelegenheid gebruikgemaakt worden om een paar fietsnietjes te plaatsen.

Deze berichtgeving kwam er – via een persmededeling van N-VA Zottegem en niet, zoals normaal, via de communicatiedienst van de stad – naar aanleiding van een ‘N-VA-onderonsje’ tijdens de jongste gemeenteraadszitting waarmee het echter blijkbaar enigszins misliep. Alsof er bij andere ontmoetingen of contacten binnen N-VA niet informeel over beleidsaangelegenheden gesproken wordt, klonk het namelijk in de gemeenteraad bij monde van fractieleider Peter Lagaert dat “iemand van het N-VA-bestuur vernomen had dat er plannen zijn om het marktgebeuren in Sint-Maria-Oudenhove aan te passen”. Op de vraag wat daarvan aan is, antwoordde zijn partijgenoot-schepen Cynthia Van Den Steen dat deze zaak “momenteel nog bekeken wordt en dat de plannen ten gepaste tijd naar buiten zullen gebracht worden”. Echter minder dan een kwartier later verstuurde Vlaams minister-gemeenteraadslid Matthias Diependaele namens N-VA een persbericht waarin Cynthia Van Den Steen bovenstaande informatie wel reeds meedeelde…

Of was het de bedoeling te voorkomen dat de Oudenhoofse mandatarissen van coalitiepartner CD&V hiermee in de kijker zouden komen? Het is in elk geval duidelijk dat de verkiezingskoorts (ook) binnen het Zottegemse stadsbestuur al aanwezig is. Minder duidelijk is wanneer de aanpassing van het marktgebeuren in Sint-Maria-Oudenhove gaat doorgevoerd worden want in de N-VA-persmededeling is eerst sprake van “binnenkort” en daarna van “in de komende maanden”…