Vooruit vraagt actie: “Zottegem boert achteruit inzake kinderarmoede en kinderopvang”

Vooruit vindt dat het stadsbestuur in Zottegem niet genoeg doet om kinderarmoede tegen te gaan in onze Egmontstand. De oppsotiepartij wijst hiervoor naar de resultaten van de stadsmonitor.

“Uit de resultaten van de stadsmonitor, een groot onderzoek bij alle steden en gemeenten, blijkt dat ook kinderen en jongeren er de laatste jaren op achteruitgaan in Zottegem. Zo zien we dat sinds 2019 de kinderarmoede is gestegen en dat die zelfs dubbel zo hoog is als in andere gemeenten in onze regio (9,8% in Zottegem en gemiddeld 4,6% in de regio Vlaamse Ardennen)”, zegt raadslid Louie Van Rijsselberge (Vooruit). “De kinderarmoede doen dalen is een enorm belangrijke prioriteit voor onze stad. Investeren in onze kinderen en jongeren is investeren in de toekomst. De voorbije jaren ondernam het CD&V/N-VA bestuur echter veel te weinig actie en nauwelijks nieuwe of extra initiatieven om de kinderarmoede aan te pakken. Uit de cijfers van de stadsmonitor blijkt echter dat dit nochtans broodnodig is en deze problematiek groeit. Verder scoort Zottegem ook slecht inzake kinderopvang. De medewerkers doen nochtans hun uiterste best, maar het stadsbestuur faalt door te weinig beleid te voeren.  Zo hebben we in Zottegem een stuk minder opvangplaatsen dan in andere gemeenten in onze regio en ligt ook de tevredenheid over kinderopvang bijna 15% lager dan elders in de Vlaamse Ardennen. Er moet dringend terug beleid gevoerd worden dat onze kinderen en jongeren vooruit helpt. Daarom hebben we er met de oppositiepartijen in december ’23 ook voor gezorgd dat er acties in de stadsbegroting werden ingeschreven om deze problemen aan te pakken. Zo maakten we 10.000 euro vrij voor een nieuw project rond lege brooddozen op school omdat we vaststellen dat meer en meer kinderen zonder eten naar school komen. In o.a. Roeselare en Antwerpen wordt daar al sterk op ingezet met gratis maaltijden op school, ook in Zottegem moeten we onderzoeken hoe we dit kunnen aanpakken.  Daarnaast dient een nieuw behoefteonderzoek naar gepaste kinderopvang bij ouders en toekomstige ouders te gebeuren.  Het laatste onderzoek dateert uit 2017 en gebeurde door het OCMW. Hoog tijd dat er na zeven jaar opnieuw beleid wordt gevoerd, want hier zijn de kinderen, ouders en grootouders die op zoek zijn naar een gepaste opvangplaats slachtoffer van. Dit behoefteonderzoek moet zo snel mogelijk van start gaan. Pas dan kan er een plan worden opgemaakt over hoe we meer en gepaste opvangplaatsen kunnen voorzien. Samen met de oppositie gaven we het stadsbestuur een voorzet met deze 2 projecten, die ze zo snel mogelijk moeten opstarten. Maar voor Vooruit is dit nog maar een begin. Er is nog heel wat meer dat kan gedaan worden om te investeren in de toekomst van onze kinderen en jongeren. Daar willen wij de komende jaren absoluut werk van maken, want op deze manier gaan kinderen en jongeren enkel achteruit in Zottegem.”

De reactie van bevoegd schepen Jenne De Potter (CD&V):

“Het aanpakken van (kinder)armoede is een permanent aandachtspunt en iets waar wij dagdagelijks rond werken, ver van de pers, maar actief en heel concreet.  Onze medewerkers van de sociale dienst, het Huis van het Kind en de Katrol werken hier dag in dag uit aan. Jammer genoeg stijgen de (Kinder)armoedecijfers nagenoeg overal in Vlaanderen en niet enkel in Zottegem.  Elk kind dat moet opgroeien in armoede is er één te veel. Daarom blijven we ook investeren in kinderen en jongeren, en hebben we recent een aanvraag voor een realisatie van een OverKopHuis voor de regio PANACEA, met locatie Muze Zottegem ingediend. Ik ben blij dat ons dossier is goedgekeurd en wij dat kunnen realiseren.  Bedoeling van zo een overkophuis is een veilige ontmoetingsplaats voor jongeren onder de 25 te creëren waar jongeren niet alleen leuke activiteiten kunnen doen maar ook terecht kunnen voor hulp.”

“In verband met het nieuw behoefteonderzoek naar gepaste kinderopvang bij ouders en toekomstige ouders is het zo dat de behoeften continu, dan aan dag gemonitord worden via het lokaal loket kinderopvang dat zich bevindt in het Huis van het Kind Zottegem. Wij kennen dus de behoeften en noden. Meer nog, we willen daar ook iets mee doen. Vandaar dat de verbouwing van de Trapstraat 43 gaat starten en we zelf opvangplaatsen voor kinderen gaan realiseren in het centrum van onze stad in een pand dat eigendom is van de stad en nu niet wordt gebruikt.  Bijzonder betreurenswaardig is het dan dat VOORUIT die altijd spreekt over de nood aan kinderopvang tegen deze realisatie heeft gestemd.”

“Wat de lege brooddozen betreft wordt op de OCMW-raad van maart of april een project geagendeerd om hierin stappen vooruit te zetten via Enhanté vzw. Enchanté vzw startte in 2021 met het project brooddoosnodig om samen met de scholen deze problematiek aan te pakken. Doelen van het project zijn komaf maken met honger in de klas, gelijke onderwijskansen voor ieder kind vergroten, taboe en schaamte rond voedselongelijkheid verminderen. Brood(doos)nodig werkt samen met lokale partners om de lege brooddozenproblematiek aan te pakken. Het project zet daarvoor in op sterke netwerken en rond de scholen en werkt op maat van de scholen. Scholen bekijken met de lokale partners samen welke werkwijze best aansluit bij hun mogelijkheden (bv. ontbijthoek, soep, tussendoortjes, brooddoosverrijking). Naast de materiële voedselhulp, wordt ook gewerkt aan bewustwording rond voedselongelijkheid.”

“Het lokaal bestuur waarmee de samenwerking wordt aangegaan, stort zijn bijdrage op de schenkersrekening via de Koning Boudewijnstichting. Deze middelen worden dan verdeeld onder de Zottegemse deelnemende scholen.  Het project wordt getrokken vanuit de medewerkers van de Katrol (Huis van het Kind Zottegem) in overleg met de medewerker flankerend onderwijsbeleid. Per jaar kunnen een aantal scholen opstarten.”