Binnenkort subsidies voor de Rozebekenaars die erfgoedwerken uitvoeren

 

Binnenkort kunnen Rozebekenaars, die een huis bezitten in de historische dorpskern, subsidies aanvragen voor het behoud en herstel van hun patrimonium. Deze kunnen tot maar liefst 40% van de uitgaven bedragen.

Tijdens de afgelopen maanden werd hard gewerkt aan een beheersplan voor de dorpskern van Rozebeke. Een goedgekeurd beheersplan is immers een vereiste om subsidies te kunnen aanvragen.

 

“Het is al geleden van in 2017 dat de dorpskern van Rozebeke beschermd werd als dorpsgezicht, maar het vorige bestuur weigerde toen om zo een beheersplan op te maken. Erger nog: toen waren er Vlaamse subsidies om zo een plan op te maken. Nu zijn deze er helaas niet meer. Maar niet getreurd: we hebben dan maar, ten bate van de Rozebekenaars, zelf de koe bij de horens gevat en een beheersplan voor Rozebeke opgemaakt. “

 

“Dankzij het beheersplan gaan we opnieuw een stap verder in het koesteren van wat ons lief is in Zwalm: het mooie dorpsgezicht van Rozebeke. We hebben daarbij een sterk participatietraject afgelegd: zowel de Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) als de cultuurraad werden tijdens de voorbereiding betrokken en voor de eigenaars organiseerden we twee publieksmomenten, waarvan één in de kerk van Rozebeke”, zegt schepen Francia Neirinck (voorZwalm, schepen van o.m. Ruimtelijke Ordening en natuur in Zwalm).

“Het beheersplan heeft een looptijd van 24 jaar en legt de visie op het beheer van dit beschermd dorpsgezicht vast.  Dankzij een goedgekeurd beheersplan moeten eigenaars geen afzonderlijke toelating meer vragen voor de werken die in het plan worden vrijgesteld.  Bovendien biedt een goedgekeurd beheersplan eigenaars recht op het aanvragen van een premie onroerend erfgoed voor werken die het behoud en herstel van de erfgoedelementen en kenmerken van het beschermd dorpsgezicht beogen.”

 

“We zijn alvast heel blij dat we op die manier een financieel voordeel kunnen bieden aan de betrokken Rozebekenaars en hopen dat we binnenkort positief nieuws mogen ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed, die dit plan nu nog moet goedkeuren”, besluit schepen Francia Neirinck.