Carmen Van de Kerkhove na tweeënveertig jaar dienst als poetsvrouw bij OCMW Lierde op pensioen.

Collega’s, personeel sociale dienst en leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst huldigden Carmen Van de Kerkhove uit Deftinge voor haar jarenlange inzet.

Op maandagnamiddag 26/02/2024 werd er in de raadzaal van het OCMW een korte plechtigheid gehouden om Carmen te bedanken voor haar uitmuntende en lange staat van dienst als poetsvrouw.

Carmen trad in dienst bij het OCMW op 19 april 1982 en ging met pensioen op 1 februari 2024 wat betekend dat ze dus tweeënveertig jaar lang dag in dag uit ten dienste van de hulpbehoevende Lierdse bevolking stond.

De voorzitter van het BCSD, schepen Antoine Van De Maele, bedankte Carmen voor haar jarenlange inzet. Hij schetste ook de niet zo simpele taak van een OCMW-poetsvrouw. Dikwijls diende er meerdere klanten per dag gedaan te worden. Wat korte pauzes en veel verplaatsingen inhield.

Hij onderstreepte ook dat het werk van een poetsvrouw zeker niet te onderschatten is en dat het een zware, fysiek veeleisende job is. Om nog niet te spreken van de soms onredelijke eisen van sommige klanten. Maar hij benadrukte ook dat Carmen het wel en wee van haar taak doorheen de jaren heen steeds schitterend had doorstaan.

Als teken van erkentelijkheid ontving Carmen uit handen van één van de sociaalassistenten namens het lokaal bestuur €100 aan WinkeLierdebonnen. Ook namens haar collega’s en raadsleden bood het hoofd van de sociale dienst, Sonia Antheunis, haar voor €100 aan WinkeLierdebonnen aan waarna voorzitter van het BCSD, schepen Antoine Van De Maele, haar namens het OCMW nog een prachtige ruiker bloemen overhandigde.

Een glaasje Cava, een stukje taart, een kopje koffie en een gezellige babbel met veel anekdotes sloten dit bedankingsfeestje en een schitterende loopbaan af.