‘Vacaturealarm’ bij stad Zottegem

Terwijl tijdens de jongste gemeenteraadszitting vanuit de oppositie te horen was dat blijkbaar “de stad zich niet profileert als een aantrekkelijke werkgever”, heeft het stadsbestuur zelf het op haar facebookpagina over ‘Vacaturealarm’. Stad Zottegem blijft inderdaad op zoek naar een duurzaamheidsambtenaar en een mobiliteitsambtenaar. Daarnaast wordt ook uitgekeken naar een milieuambtenaar en twee afdelingshoofden: de ene voor de dienst ruimte en een tweede voor interne (personeels)zaken en burgerzaken (een nieuwe functie die gecreëerd wordt). Verder wil de stad eveneens overgaan tot de aanwerving van drie seizoenarbeiders voor de groendienst en een schrijnwerker voor de technische dienst.

Voor al deze voltijdse jobs kunnen geïnteresseerden (m, v, x) solliciteren tot uiterlijk zondag 3 maart. Het sollicitatieformulier alsook alle informatie over functie en profiel, aanbod en aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure en hoe solliciteren enz. is via www.zottegem.be/vacatures terug te vinden. Voor bijkomende inlichtingen kan men telefonisch bij de personeelsdienst van stad Zottegem terecht via 09 364 64 75.