Gouden jubileum Vanderstichelen-Romeyns in Brakel

Roger Vanderstichelen en Daisy Romeyns uit Brakel-Michelbeke vierden hun gouden jubileum.

Roger werd geboren op 6 april 1951 en Daisy op 10 augustus 1951. (Allebeide in Opbrakel)

Hun huwelijk had plaats op 1 maart 1974 in Opbrakel.

Bij deze gelegenheid werden de jubilarissen ontvangen op het gemeentehuis waar de gebruikelijke geschenken werden overhandigd.