Natuur- en landschapsploeg helpt natuur te verbeteren

Oosterzele blijft zijn bos en voetwegen uitbreiden

Lokaal bestuur Oosterzele werkt al jaren samen met vzw KiemKracht voor de ondersteuning van de gemeentelijke Groendienst. Door de toenemende groei aan  bos en voetwegen in Oosterzele, kiest het lokaal bestuur om die samenwerkings-overeenkomst uit te breiden.

Vzw KiemKracht ondersteunt de gemeentediensten al sinds 2019 via een samenwerkingsovereenkomst over intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen. Daarbij versterken ploegen van KiemKracht de gemeentelijke Groendienst structureel. Ze stimuleren zo de lokale natuurontwikkeling, biodiversiteit en klimaatresistentie.  Lokaal bestuur Oosterzele blijft zijn bos en voetwegen uitbreiden. Dat groen moet blijvend onderhouden worden. Om alle werken kwalitatief uit te voeren, beslist de gemeente om de huidige ploeg uit te breiden met 1 200 uren. De ploeg van KiemKracht bestaat uit arbeiders die een afstand tot de arbeidsmarkt ondervinden. In Oosterzele staan die mensen in voor het bermbeheer, het beheer en onderhoud van het trage wegennetwerk en de bossen. Jaarlijks spreekt het lokaal bestuur een actieprogramma af met de vzw.  Schepen van openbaar groen, Christ Meuleman: “De intergemeentelijke natuur- en landschapsploeg helpt ons om de natuur in onze gemeente te verbeteren. Die medewerkers besteden aandacht aan soortenbescherming, denken mee aan ons biodiversiteitsbeleid en zorgen voor een aangenaam recreatief gebruik van het trage wegennetwerk. Daarnaast geven wij via de samenwerking met de vzw nieuwe kansen aan mensen die ze anders niet gemakkelijk krijgen.” (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).