Twee bekende gezichten uit Zwalm op de bovenlokale lijst voor Open Vld

Op de bovenlokale lijsten van Open VLD staan voor de verkiezingen van 9 juni twee bekende gezichten uit Zwalm. Johan De Bleecker (61) bekleedt de 14de plaats op de lijst voor de Kamer en Angélique De Clercq (31) vind je terug op de 10de opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement.

Teun Dhondt, waarnemend voorzitter van de lokale afdeling, is terecht fier op het engagement van de twee Zwalmse kandidaten: “We kennen Johan en Angélique als twee harde werkers. Naast hun lokale engagement, bewijst deze nieuwe uitdaging hun oprecht geloof om ook bovenlokaal hun steentje bij te dragen. Als lokale afdeling staan wij alvast voor 100% achter Johan en Angélique”.

Johan De Bleecker

Johan is een vaste waarde in het Zwalmse politieke landschap. Hij nam voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en bemachtigde een plaats in de toenmalige OCMW-raad. In 2012 werd hij gemeenteraadslid en schepen van Openbare Werken. Een functie die hij zes jaar met veel toewijding uitoefende. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd Johan als lijsttrekker voor de lokale afdeling naar voor geschoven. Hij verkreeg toen de meeste voorkeursstemmen, iets waar hij terecht trots op is.

Ervaring werkt! Johan is ook niet aan zijn proefstuk toe voor wat betreft de bovenlokale verkiezingen. Hij kijkt er naar eigen zeggen naar uit om zich in te zetten voor die thema’s die hem nauw aan het hart liggen. “Mijn grootste uitdagingen zijn ruimtelijke ordening, tewerkstelling en hernieuwbare energie. Ruimtelijk kan het beter, we moeten af van de verouderde stedenbouwkundige voorschriften. Teveel diensten moeten advies geven wat nefast is en vergunningszekerheid belemmert. Op termijn moeten we ervoor zorgen dat iedere ondernemer zich kan vestigen binnen een gemeentelijke KMO-zone. Op vlak van tewerkstelling doen we het vrij goed, maar het kan nog beter: via inloopstages, werkplekleren en zelfs met financiële tussenkomst voor de werkgever, moeten we vooral mensen met een té grote werkachterstand aan het werk helpen binnen de reguliere arbeid. Werken is zoveel meer dan alleen maar geld verdienen!”, zo klinkt het bij Johan. “Ten slotte wil ik mij ook engageren voor het faciliteren van duurzame energie. Zon, water en aardwarmte zijn onuitputtelijk en CO2-neutraal.”

Angélique De Clercq

Anders dan bij Johan, is het voor Angélique de eerste keer dat ze deelneemt aan bovenlokale verkiezingen. Het is geen keuze die over één nacht ijs ging. Als jonge mama, drukke dertiger en iemand die twee jobs met elkaar combineert, is het aspect tijd geen evidentie. Al is de wil om dingen te verbeteren, te luisteren naar mensen, bezorgdheden te vertalen naar oplossingen en de wil om impact te hebben uiteindelijk groter gebleken. Angélique maakt sinds 2018 deel uit van de Zwalmse gemeenteraad en rondt bijna haar eerste legislatuur als gemeenteraadslid af. “De afgelopen vijf jaar heb ik enorm veel bijgeleerd. Van jongs af heb ik een enorme interesse in mens, maatschappij en de dynamiek die daarbij komen kijken. Het feit dat ik de mogelijkheid heb gekregen om die interesse om te zetten binnen het politieke werkveld, is iets waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben”, zo motiveert Angélique haar keuze.

“Ik heb héél bewust de keuze gemaakt om de Vlaamse lijst te steunen. Er zijn namelijk drie Vlaamse thema’s die me enorm nauw aan het hart liggen: landbouw, kinderopvang/welzijn en werk. Dat laatste zie ik heel ruim: in mijn job als business- en HR-manager ben ik dagelijks bezig met de relatie mens en werk of werknemer en werkgever. Ik ben ervan overtuigd dat er, naast uiteraard structurele maatregelen om de werkloosheid te verminderen, nog heel wat stappen kunnen genomen worden in het laten zien wat werk kan betekenen voor ieder individu. Dat begint vanop de schoolbanken, maar gaat ook over het erkennen van de eigen sterktes en talenten. De relatie met en de blik op werken kan en moét, bovenal vanuit een welzijnstandpunt, beter.”

Over landbouw, is er de afgelopen maanden al heel wat geschreven. Het is een thema dat veel mensen beroert. Eigenaardig is dat niet omdat we allemaal consumenten zijn en we stillaan, door alles wat er gebeurt in de wereld, de waarde van voedsel opnieuw gaan inzien. Angélique is opgegroeid in een landbouwersgezin en helpt ook vandaag haar partner bij het uitbouwen van een eigen akkerbouwbedrijf. “Eens je de microbe te pakken hebt, is het moeilijk om dat los te laten. Als je het mij vraagt, is het écht de allermooiste sector. Het is er uiteraard wel één met uitdagingen, eigenlijk te veel om van een gezond ondernemersklimaat te kunnen spreken. Het hoeft dus niet te verwonderen dat er jaar na jaar landbouwbedrijven verdwijnen. De landbouwsector heeft dringend nood aan een duidelijk kader en een visie op lange termijn. Een visie die wetenschappelijk onderbouwd is, met oog voor de socio-economische impact, het klimaat, onze plaats in de wereldmarkt en tal van andere factoren”.

Het laatste thema dat Angélique naar voren schuift, komt vanuit haar rol als mama, als onderneemster en vanuit een wil om kinderen een luidere stem te geven. “Er is op politiek niveau lang te weinig aandacht geweest voor kinderopvang. We moeten kinderen serieus nemen door de zorg zelf en het zorgpersoneel serieus te nemen. Kinderen zijn onze toekomst. Door in hen te investeren, door hen de nodige aandacht te geven en door naar hen te luisteren, bouwen we mee aan de samenleving van morgen”, besluit Angélique.