Nieuwe Groene Long voor Zwalm: Gemeente verwerft 10 hectare voor Natuurgebied

In een opmerkelijke stap naar het versterken van haar natuurlijk groenaanbod heeft de gemeente Zwalm maar liefst 10 hectare grond aangekocht om te worden omgevormd tot een prachtig natuurterrein. Het terrein situeert zich op de gronden van de oude steenbakkerij te Roborst. “Deze aankoop, een unicum voor een gemeente van onze omvang, markeert een belangrijke mijlpaal in het behoud van groene ruimtes, het ontwikkelen van fauna en flora en het verbeteren van de levenskwaliteit van haar inwoners” stelt Francia Neirinck (voorZwalm), schepen in Zwalm.

Het terrein, dat tot nu toe zorgelijk was met o.a. activiteiten van leemontginning, aanvoer van slib en een verwaarloosde indruk gaf, zal worden getransformeerd tot een brok natuur en fungeren als groene long voor de Zwalmenaars. Deze site werd jaren gebruikt door een Brakels aannemersbedrijf voor het dumpen van gronden.

Terwijl er tijdens de vorige legislatuur 0,0 hectare natuur en groen werd gecreëerd in Zwalm, vertegenwoordigt deze aankoop een serieuze inhaalbeweging in de natuurontwikkeling van onze gemeente. Dit bovenop het reeds aangelegde eerste belevingsbos aan de Hondendries in Zwalm.

Samen met Bruno Tuybens, burgermeester in Zwalm bevestigt Francia Neirinck, schepen van o.a. Milieu en Natuur in Zwalm, het belang van deze stap: “We investeren in mensen en groen, en minder in bakstenen en beton. Met deze unieke aankoop van maar liefst 10 hectare maken we een serieuze inhaalbeweging om Zwalm verdere natuurontwikkeling te bieden die ze verdient. We zorgen ervoor dat dit terrein een substraat wordt voor fauna en flora van open gebieden, met een focus op biodiversiteit.” “Dit is een investering, het terrein behoudt zijn waarde en het rendement zit in de gezondheid en het plezier voor ons en de toekomstige generaties” vult burgemeester Bruno Tuybens aan.

Een strategische natuurvisienota en inrichtingsplan, opgesteld door de bekende milieuconsulent Jan Feryn en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA), vormen de basis voor de ontwikkeling van het terrein. Het plan richt zich op vergroening, landschap, beleving en waterberging, streeft naar een extensief beheer en moet een trekpleister vormen voor akkervogels en andere bedreigde diersoorten.

“We gaan een terrein creëren dat voor het publiek (deels) toegankelijk is, met grotendeels open landschap, bestruiking in de randzones, houtkanten en kleine bebossing op verschillende plaatsen. Daarnaast zullen we maatregelen treffen voor waterberging en het creëren van een aantrekkelijke wandelroute voor maximale beleving met een minimale verstoring”, aldus Francia Neirinck. “Er komen tal van infoborden en een uitkijkpost”.

De gemeente streeft uiteraard naar een maximale subsidiëring van dit project.

“We kijken alvast uit naar de verdere ontwikkeling van dit unieke natuurterrein en de positieve impact ervan op de gemeenschap. De eerste 1000 aanplantingen zijn ondertussen al een feit.”