Merelbeke, Melle en Destelbergen kritisch over mogelijke toekomstscenario’s viaduct E17

Destelbergen, Merelbeke en Melle denken mee na over de toekomst van het viaduct E17 in Gentbrugge en zijn kritisch over de tien mogelijke scenario’s die vandaag op tafel liggen. “Onze ligging aan de R4 en de E40/E17 is zowel een troef als een uitdaging. Het is duidelijk dat vele alternatieven een grote impact hebben op de leefbaarheid en lokale mobiliteit in de gemeenten Destelbergen, Merelbeke-Melle.”

Er loopt momenteel een studie naar oplossingen voor het viaduct E17 in Gentbrugge en het verkeer in de ruime regio rond Gent (Destelbergen, Laarne, Melle en Merelbeke) via de E17 en R4. Tot 2 mei kunnen lokale besturen advies geven op de Alternatievenonderzoeksnota (AON). Destelbergen, Merelbeke en Melle hebben hun adviezen klaar. Volgens hen is de impact op bereikbaarheid en leefbaarheid niet te onderschatten. “Zowel de E17, E40 als R4 doorkruisen onze gemeentes. We moeten vermijden dat regionaal of bovenlokaal verkeer verschuift naar onze lokale wegen.” Zo wil Destelbergen niet raken aan het natuurgebied de Damvallei. “Het scenario waarbij een nieuwe verbinding tussen de E17 en de R4 de Damvallei doorsnijdt, is onverantwoord. Onze voorkeur gaat uit naar locatie-alternatieven die de groenzones van de Damvallei – en bij uitbreiding de Scheldevallei – de ruimte geven om te versterken en te verbinden.”

Merelbeke en Melle op hun beurt vinden het gebrek aan inrichtingsvarianten voor het tracé van de E40 tussen de knooppunten Zwijnaarde en Merelbeke een groot struikelblok. “De keuze voor een tunnel of overkapping moet onderzocht worden. Daarnaast verliezen heel wat belangrijke zones in Merelbeke-Melle hun bestaande ontsluiting.”nVolgens de drie gemeentes is de ruimtelijke en visuele impact van de nieuwe infrastructuur voor de stedelijke woon- en werkomgeving onduidelijk. Problemen rond geluidsoverlast en luchtvervuiling worden te vaak vergeten. Ook de projectdoelstelling rond landschap komt te weinig aan bod. “De vele groengebieden in het projectgebied zijn een blinde vlek. Het is net een kans om die groenpolen met elkaar te verbinden.”Daarnaast laat dit project ook kansen liggen om openbaar vervoer en fietsroutes tussen de randgemeentes Destelbergen, Merelbeke, Melle met Gent te versterken.Tot slot hekelen de gemeentes de krappe timing. “De advies- en inspraaktermijn in deze fase van de AON zijn bijzonder krap en staan niet in verhouding tot de complexiteit en het maatschappelijk belang van dit complex project Viaduct Gentbrugge.”

De onderzoeksfase zou vermoedelijk in het najaar van 2025 afgerond zijn, pas dan zal men zicht krijgen op een eventuele oplossing. Nadien volgt nog een uitwerkingsfase alvorens men de start der werken kan aanvatten. De gemeenten Destelbergen, Merelbeke en Melle blijven – de komende jaren – actief betrokken in het verdere verloop van dit proces.