Eerste spadesteek voor nieuw skatepark in Brakel

Vandaag had de eerste spadesteek plaats van het geplande skatepark dat aan de rand komt van parking Tirse.

Het is de bedoeling dat het park af is tegen de herfst. Schepen Marc De Pessemier: “in samenspraak met de jeugdraad werden ideeën verzameld voor een mogelijke locatie. Uiteindelijk werd er gekozen voor de site tussen de Tirseparking en het KSA lokaal.” Het oude skatepark moest weg door de bouw van het nieuw zwembad en hierdoor werd een tijdelijke constructie geplaatst op de Tirseparking.

Multifunctioneel

Het nieuwe skatepark is multifunctioneel en kan naast skaters gebruikt worden door stepgebruikers en BMX-ers. Het is de bedoeling dat er ook initiatielessen en sportkampen worden georganiseerd.

Marc De Pessemier: ” Het toekomstige skatepark wordt gebouwd onder toezicht van Farys en werd bedacht door het architectenbureau Maarten Dobbelaere, na overleg met de klankbordgroep. De firma Hertsens staat in voor de bouw van het skatepark. Het wordt geraamd voor rond de 300.000 euro.”

Er waren heel wat bezwaren tegen de locatie – Hierin werd tegemoet gekomen door het creëren van een hogere berm (reductie lawaai)   en op een reglement dat gebruik toelaat tot 22u.