N-VA Zwalm levert 2 kandidaten voor de federale en Vlaamse verkiezingen

Weldra zijn het verkiezingen. Vanuit N-VA Zwalm worden twee gekende gezichten naar voor geschoven om de belangen van Zwalm te verdedigen in Brussel. De Zwalmse kandidaten zijn ervan overtuigd dat er gerust wat meer aandacht mag zijn voor de tradities, waarden en normen van kleinere gemeenten.

“Veel Zwalmenaren zijn het momenteel niet eens met de gang van zaken, het ongenoegen van de Vlaming is groot over het Vivaldibeleid. Daarom hoop ik dat de Zwalmenaar een beredeneerde juiste keuze maakt op 9 juni”, zegt Sarne De Vliegher, voorzitter van N-VA Zwalm. “Ik ben blij met onze twee topkandidaten: Peter Van Den Haute en Louis Ide. Peter is momenteel schepen in Zwalm en doet voor de eerste keer mee aan de Vlaamse verkiezingen en Louis is al aan zijn tiende campagne toe!”

Peter Van De Haute: “Als leerkracht stel ik vast dat 10 jaar socialistisch pamperbeleid in het onderwijs tot desastreuze gevolgen leidt. Ben Weyts keert die tanker nu. Experten zoals Prof. Wouter Duyck, Dirk Van Damme én ook Koen Pelleriaux, topman van het GO! Onderwijs, bevestigen dat minister Weyts de juiste richting is ingeslagen met het onderwijs. Ook op vlak van begroting maken we Vlaams het verschil: Vlaanderen heeft als enige zijn rekeningen op orde en dat dankzij streekgenoot Matthias Diependaele. Het verschil met de diepe schuldenputten van Vivalidi kan niet groter zijn. Als schepen in Zwalm kom ik veel tussen de mensen. Ik weet wat er leeft en wil dat de Zwalmse stem ook in Brussel wordt gehoord.”

Louis Ide: “Als arts-specialist in het Jan Palfijn Gent spendeer ik mijn weinige vrije tijd al meer dan 20 jaar aan politiek. Al 10 jaar ben ik als vrijwilliger nationaal secretaris van de N-VA. Opnieuw steun ik mijn partij omdat ze het enige geloofwaardige recept biedt om de Vlaamse welvaart te beschermen. Het planbureau becijferde dat enkel het N-VA-programma dit realiseert zonder extra belastingen (integendeel met het programma van de N-VA dalen de lasten voor zij die werken, sparen, ondernemen en gewerkt hebben). Als gemeenteraadslid verdedig ik de Zwalmse belangen tot in Brussel, ik doe dit nu al 15 jaar en wil dit graag verder doen.”

U vindt Peter op de Vlaamse lijst als lijstduwer bij de opvolgers en Louis op de voorlaatste plaats bij de effectieven van de federale Kamerlijst.