Melle eert Laureaten van de Arbeid: Nico De Schoenmaker en Ward Goossens

Eerste inspecteur van de politiezone Rhode & Schelde, Nico De Schoenmaker en commissaris van de politiezone Gent, Ward Goossens ontvangen een ereteken als waardering voor hun uitstekend uitgevoerde professionele activiteiten.

Nico De Schoenmaker

Op 28 april 1997 legde je de eed af als stagedoende politieagent in onze gemeente en op 3 november 1997 werd je vast benoemd.

Hij schoolde zich in al die tijd niet alleen bij in de vele aspecten van het politiewezen, maar zijn persoonlijk dossier bevat talrijke felicitaties over zijn correct, kordaat en professionele optreden in uiteenlopende situaties over het hele grondgebied van onze politiezone Regio Rhode & Schelde. Er zijn er ongetwijfeld nog veel meer. Dé Nico, bij uitstek dé man van onze interventie, wordt dan ook door de collega’s op handen gedragen, door criminelen gevreesd, maar door de bevolking sterk gewaardeerd. Een eerste inspecteur van politie waar je dag en nacht kan en mag op rekenen. Zowel tijdens de dienst, maar ook daarbuiten. Het leidt dan ook geen enkele twijfel dat dit Ereteken van de Arbeid ten zeerste terecht verdiend is.

Ward Goossens

Ward Goossens werkte in het eerste deel van zijn politieloopbaan als inspecteur bij de politiezone Gent en begon enkele jaren terug via de externe werving aan zijn opleiding tot commissaris. Na slagen ging hij onmiddellijk aan de slag als BOA-officier in PZ Gent. Daarbij is hij elke shift verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de interventieploegen en zorgt hij op het terrein voor coördinatie bij noodsituaties, bijzondere incidenten of complexe politietussenkomsten. Ward is iemand die zich elke dag inzet voor een correcte toepassing van de geldende voorschriften, de dienstverlening aan de bevolking en het welzijn van zijn medewerkers. Hij is zeer gedreven en probeert de werking vaak te optimaliseren. Hij is ook heel flexibel en is bijvoorbeeld tijdens de Gentse Feesten de hele tijd periode aan het werk of wordt ingeschakeld als Pelotonscommandant bij ordehandhandhaving. Ook buiten zijn diensturen is Ward zeer alert. Zo zal hij bijvoorbeeld niet nalaten om op het grondgebied van Melle zaken te melden aan de collega’s van Regio Rhode & Schelde en zo mee waken over de veiligheid in onze gemeente. Een man met het politiehart op de juiste plaats.