Sint-Goriks-Oudenhove: 130e paarden- en ruiterommegang

Ruiterommegangen vormen een aloude traditie die (ook) in het Zottegemse op een aantal plaatsen nog in ere gehouden wordt als folkloristisch gebeuren. Voor de eerste ommegang moet men ieder jaar in Sint-Goriks-Oudenhove zijn waar de plaatselijke Sint-Elooigilde de optocht van paarden en ruiters organiseert op de tweede zondag na de mei-kermis in deze deelgemeente. Dit jaar wordt hiervoor dus afspraak gemaakt op zondag 19 mei, voor de 130ste keer al (in 2020, 2021 en 2022 ging de ommegang niet door wegens de coronacrisis en de naweeën ervan). Voor de muzikale omkadering wordt (ook al jarenlang) gezorgd door de koninklijke muziekmaatschappij Sint-Cecilia uit Sint-Maria-Oudenhove.

De ommegang vertrekt op het Kruiswaterplein (na de zegening van paarden, ruiters en menners om 15 uur) en gaat via de Smisstraat, Ruiterstraat, (veldweg), Krommestraat, Traveins, Ten Bosse, Langendries, Verrendries, Kortendries, Roter en Smisstraat terug naar het dorp. Omwille van deze paarden- en ruiterommegang zal er die dag van 11 tot 20 uur een parkeerverbod van toepassing zijn op het Kruiswaterplein, in de Sint-Goriksstraat (deel tussen Ontmoetingscentrum en Kruiswaterplein) en in de Smisstraat. Met uitzondering van laatstgenoemde straat zal daar ook geen doorgaand verkeer toegelaten zijn.