Actiecomité Stop Windturbines: ‘uitstel windturbines door stadsbestuur Geraardsbergen is goede stap.’

Geraardsbergen. Tijdens de gemeenteraad van 28 mei liet schepen De Prez (Open VLD) weten dat de beslissing om tot tien 225 meter hoge megawindturbines te plaatsen in Geraardsbergen voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De planning was nochtans dat op 28 mei de beslissing over de locaties en de projectontwikkelaar zou worden genomen, zoals nu nog steeds op de website van de stad Geraardsbergen te lezen staat.

‘Schepen De Prez kwam hier mee naar buiten na een gerichte vraag van gemeenteraadslid Van Der Meulen (Vooruit), die bij zijn vraag ook het Actiecomité Stop Windturbines vermeldde. Na het Vlaams Belang en het Alternatief stelt ook Vooruit zich nu vragen over dit project van het stadsbestuur, dat voor de beschermde dieren, het schone landschap en de burgers van Geraardsbergen alleen maar nadelen meebrengt’, Bruno Magnus van Stop Windturbines.

‘Het zou van weinig respect voor de democratie getuigen als het stadsbestuur dit project nog vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen zou doordrukken. Ook voor de projectontwikkelaar zou dat een slechte zaak zijn, want na de verkiezingen zou de wind wel eens kunnen keren. En het stadsbestuur wil na het debacle van het dossier van de Godsbergkouter kazerne waarschijnlijk geen tweede keer publiekelijk voor schut staan’, vult Julie Van Dessel, bestuurslid van het actiecomité, aan

Voorzitter Marco Küchler voegt toe: ‘Stop Windturbines zal zeker doorgaan met haar strijd, want uitstel is nog geen afstel. We hebben ons juridisch voorbereid en zijn klaar voor een bezwaarschriftencampagne zodra de vergunningsprocedure wordt opgestart. Afgelopen week lazen we dat minister Van Tigchelt bezwaar indient tegen een windturbinepark voor de Belgische en Franse kust, onder andere vanwege Natura 2000 gebieden met broedplaatsen voor beschermde vogels. In Geraardsbergen liggen er meerdere Natura 2000 gebieden vlak naast de geplande megawindturbines locaties.  We vragen iedereen die dat ook onaanvaardbaar vindt om de petitie tegen de windturbines te ondertekenen op www.stopwindturbines.be.’

Julien Borremans

Beeld: Julie Van Dessel, Bruno Magnus en Marco Küchler van het Actiecomité Stop Windturbines.