Pascale Adriaens (Open Vld) neemt afscheid van de Zwalmse politiek in mineur

Oneens met de gang van zaken binnen het bestuur

Sinds 2001 was Pascale Adriaens  twee legislaturen gemeenteraadslid voor de
partij.  Pascale: “Hierna volgde een termijn van 6 jaar waarin ik zowel het ambt van
OCMW-voorzitter als dat van schepen van sociale zaken, welzijn en lokale
economie toegewezen kreeg.
Ook nam ik deel aan de provincieraadsverkiezingen in 2012 en aan de
verkiezingen voor het Vlaams parlement in 2014.
Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen belandde onze partij, door het
onderhandelingsfalen van de toenmalige voorzitter en lijsttrekker, in de
oppositie en ben ik tot op heden gemeenteraadslid.
Het is voor mij steeds een voorrecht geweest om op de eerste rij actief deel uit
te mogen maken van het politieke bestuur in Zwalm.”

Niet meer meedoen en ondankbaarheid!

Pascale: “Maar: ik heb beslist om niet meer mee te doen met de volgende
gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb het zeer moeilijk met de onrechtlijnigheid
van sommige bestuursleden en de manier waarop er beslissingen genomen
worden op het partijbestuur.
In aanloop naar afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is mijn echtgenoot Karl
Vander Meiren toegetreden tot het bestuur om zich met kennis van zaken
volop in te zetten voor het belang van de partij. Dit werd door een aantal
(ex)bestuursleden niet in dank afgenomen omdat hij in het verleden deelnam
aan de verkiezingen onder de Christendemocratische vlag. Het werken werd
hem in de partij zodanig beu gemaakt dat hij na een aantal maanden afstand
nam van het bestuur.”

Alles kan ineens 

Pascale: “Echter kan blijkbaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen alles.
Ik stel vast dat het huidige bestuur, zonder enig overleg met de fractie binnen
de gemeenteraad, beslist heeft om een socialist met open armen te
verwelkomen. Dit leidde bijgevolg tot het aanpassen van de naam van de
partij. Deze acties gaan in tegen alle logica en zijn respectloos naar Karl en
mezelf.
Dit is dan ook het moment en de reden om afstand te nemen van het politieke
leven.
Ik ben dankbaar voor alle steun die ik ervaren heb bij mijn kiezers, alsook de
interpersoonlijke en professionele ervaringen die mijn politieke ambt me
gebracht hebben.”