Jeremy Snoeck stapt over van Team Geraardsbergen naar N-VA: ‘Er is nood aan een krachtig signaal.’

Geraardsbergen – Het politieke landschap van Geraardsbergen is in beweging. Jeremy Snoeck (36) heeft officieel de overstap gemaakt van Team Geraardsbergen naar N-VA Geraardsbergen. Hoewel Jeremy reeds enkele weken geleden de overstap deed, bereikte dit nieuws vandaag pas onze redactie.

Een vertrouwd gezicht
Jeremy Snoeck is geen onbekende in de streek. ‘Ik ben mijn hele leven al bezig met politiek achter de schermen en het leggen van belangrijke connecties’, vertelt Snoeck. ‘Na de geboorte van mijn zoontje in 2021 begon er iets in mij te branden. Ik zag de problematiek in Geraardsbergen en wilde daar echt iets aan doen.’

Aanvankelijk sloot hij zich aan bij Team Geraardsbergen, ‘maar na enkele maanden merkte ik dat de visie niet bij mij paste. We zijn in goede verstandhouding uit elkaar gegaan. Ik besloot de stap te zetten naar een partij die meer aansluit bij mijn visie: N-VA. De recente resultaten getuigen ook dat we in Vlaanderen een andere koers moeten varen. Het doet deugd om te zien dat de burger met zijn verstand stemt in plaats van met het buikgevoel.’

Visie voor Geraardsbergen
Jeremy’s passie voor Geraardsbergen is duidelijk: ‘Het is vijf voor twaalf in Geraardsbergen. Oktober is het moment van de waarheid en hoop ik dat de burger een krachtig signaal zal geven. De kloof tussen burger en bestuur is de laatste jaren alleen maar vergroot en de financiële situatie is precair. Alleen een doordacht beleid met visie kan het tij keren. N-VA is voor mij de juiste keuze.’

‘Geraardsbergen heeft alles om er een aangename, toekomstgerichte stad van te maken, waar het goed leven is. Er is echter veel werk aan de winkel, maar dat vormt juist de uitdaging’, knipoogt hij.

Jeremy gaat graag in gesprek met de burgers van Geraardsbergen. ‘Ik ga met iedereen in gesprek omdat we allemaal hetzelfde doel willen nastreven: een stad waar we trots op kunnen zijn, waar we de problemen aanpakken. Ik stel mij altijd constructief op en zal dat blijven doen.’

Wie meer van Jeremy Snoeck wil weten kan zich wenden tot: https://www.facebook.com/JeremyGSnoeck/ of https://jeremysnoeck.start.page/

Julien Borremans