Krachten bundelen tegen sluikstorten: ‘Daders riskeren GAS-boete tot 500 euro.’

Geraardsbergen. Politie, Technische diensten, gemeenschapswachten en de Milieudienst bundelen de krachten tegen sluikstort en zwerfvuil. Via regelmatige handhavings- en sensibiliseringsacties voeren ze de strijd op. Daarbij roepen ze nu ook de hulp in van burgers.

Sluikstorten en zwerfvuil achterlaten is niet alleen illegaal, het heeft ook een schadelijk effect op de leefomgeving, op de natuur, en op het algemeen welbevinden van mensen. Oplossingen voor deze toenemende maatschappelijke trends liggen niet voor het rapen, en kosten vaak handenvol geld aan de stad.

Complex maatschappelijk probleem
Opruimacties door Technische diensten, dagelijkse rondes door vegers (machinaal en manueel) en controles van hotspots, grootse sensibiliseringsacties in samenwerking met Mooimakers, straatacties door politie, gemeenschapswachten en OVAM GAS-vaststellers tegen hondenpoep en sigarettenpeuken, schoolacties in samenwerking met ILvA… Alle inspanningen ten spijt blijft het een moeilijke strijd. Gelukkig zijn er ook steeds meer milieumeters en -peters aan de slag, en is er ook de dankbare vrijwillige inzet van de Giesbaargse Zwerfvuiljagers.

‘Een oplossing voor dit complexe maatschappelijke probleem zal altijd een én-én-verhaal zijn, waarbij vele kleine acties en initiatieven het tij kunnen doen keren. De strijd kan niet gewonnen worden, tenzij ieder voor zich daarin zijn verantwoordelijkheid neemt. Alle kleine beetjes samen maken daarbij een immens verschil’, laat schepen Stephan De Prez weten.

Markante cijfers
In 2023 werden door de Geraardsbergse gemeenschapswachten 75 gevallen van sluikstort vastgesteld tegen bekende daders. Door de lokale politie waren dat er 47. De GAS-vaststellers van OVAM stelden 97 inbreuken vast, waarvan het overgrote deel voor het weggooien van sigarettenpeuken. De identificatie van deze overtreders gebeurde aan de hand van camerabeelden, getuigenissen en de aard van het afval. De daders draaien op voor de opruimkosten en riskeren daarbovenop een GAS-boete die kan oplopen tot 500 euro.

Hoe als burger mee de strijd aangaan?
Elke dag zijn stadsmedewerkers in de weer om de stad proper te maken. Burgers kunnen hierbij helpen door sluikstort te melden. Dit kan via het digitale meldingsformulier op de website van de stad, of via de app Mijn Mooie Straat. Zwerfvuil en sluikstort kunnen ook telefonisch gemeld worden bij de dienst Milieu.

Burgers kunnen voor afvalophaling aan huis rekenen op ILvA, die op regelmatige basis gratis glas, papier en karton ophaalt. Gft- en restafval wordt via het diftarsysteem (betaling per gewicht) opgehaald. Verder kunnen heel wat spullen die nog goed zijn een tweede leven krijgen via de kringloopwinkel. Bij het recyclagepark kan je met heel wat soorten (groen-)afval terecht. Daarbij is de eerste 125 kg recycleerbaar afval per kalenderjaar gratis.

Voor meer informatie over afval, sluikstort en zwerfvuil kan je terecht op de website van de stad https://www.geraardsbergen.be/milieu , of bij de dienst Milieu, milieu@geraardsbergen.be  of 054 31 60 04.

Julien Borremans