Werkgroep Trage Wegen Zwalm komt met verkiezingsmemorandum op de proppen

De werkgroep Trage Wegen Zwalm kwam gisteren met een ambitienota op de proppen en deze werd voorgesteld aan de lokale politici.

Bart Boydens: “Met deze voorliggende ambitienota wil de werkgroep enkele prioritaire dossiers op de politiek agenda zetten. De Zwalmse burger heeft hierover ook zijn zegje mogen doen door een TW (Trage Wegen) enquête op de laatste avondmarkt.

Trage Wegen maken Zwalm mooier en vriendelijker omdat het paden zijn die bedoeld  zijn voor niet gemotoriseerd verkeer.”

Kaart aanbieden

De gemeente moet een kaart aanbieden die alle toegankelijke wegen aanbiedt aldus Bart Boydens. “Men kan zelfs beroep doen op de provincie voor subsidies. Tevens moet er een meldsysteem komen als er zich problemen voordoen. Er moet werk worden gemaakt van naambordjes voor alle toegankelijke wegen. Stapsgewijs moet men toewerken naar een beter traag netwerk.”

Onmiddellijk actie

Voor alle oneigenlijk gebruik of misbruik moet het nieuwe gemeentebestuur onmiddellijk in actie schieten en de zaken niet laten betijen. De gemeente moet in onderhandeling durven gaan met private eigenaars om hen doorgang of medegebruik te vragen om de voorgestelde trage verbindingen te creëren.

Zwalmlaan

De Werkgroep  Trage Wegen stond niet toevallig in de Zwalmlaan om haar memorandum kenbaar te maken. Er zijn hier mogelijkheden voor een trage weg richting terrein Sk Munkzwalm maar ook langs de Zwalmlaan zijn zaken gebeurd in het verleden die de trage weg in de verdoemenis brachten. Het nieuw gemeentebestuur zal in 2025 weten wat te moeten aanpakken aldus een strijdvaardige Bart Boydens.