Kortfilm Herzele in de maak: “…illustreert hoe kleine aanpassingen een groot verschil kunnen maken…”

Woonzorgcentrum Ter Leen neemt het voortouw in het verbeteren van de zorg voor personen met dementie. Met de oprichting van een veranderteam en de productie van de kortfilm ‘Dagen van Warme Zorg Dragen’ laat het woonzorgcentrum zien hoe innovatie en toewijding de levenskwaliteit van bewoners verbetert.

Woonzorgcentrum Ter Leen reageerde op de oproep van Vlaanderen voor meer persoonsgerichte zorg. Er werd een dertienkoppig veranderteam opgericht in het WZC, geleid door twee referentiepersonen dementie. “We streven in ons woonzorgcentrum naar een gunstige woonomgeving en persoonsgerichte zorg, door aandacht te besteden aan herkenbare elementen en individuele behoeften. Een aantal zeer concrete projecten werden in dat kader al uitgewerkt, zoals een woonstraat, een belevingstuin, de beleefhoeken, een ontbijtbuffet …”, verduidelijkt Hilde Van Impe, schepen van Sociale Zaken (Open VLD) fier.  ‘Dagen van Warme Zorg Dragen’ is een kortfilm die de inspanningen van WZC Ter Leen belicht. Het illustreert hoe kleine aanpassingen een groot verschil kunnen maken in de zorg voor personen met dementie. De medewerkers van Ter Leen blijven zich inzetten voor een betere levenskwaliteit voor hun bewoners. Zo streeft het woonzorgcentrum naar verdere ontwikkeling van beweegstimulerende initiatieven en frequente dialoogmomenten met familieleden. Met ‘Dagen van Warme Zorg Dragen’ heeft WZC Ter Leen dus niet alleen een kortfilm gemaakt, maar ook een inspirerend verhaal van innovatie en toewijding in de zorgsector. Je kan de kortfilm bekijken op de website van het lokaal bestuur Herzele.”