Gemeenteraad keurt plannen nieuwe duurzame schoolgebouwen voor GILKO Kloosterstraat goed: “Maximaal inzetten op kwaliteit en duurzaamheid”

Lokaal bestuur Merelbeke en Vlaanderen investeren ruim 3 miljoen euro in de renovatie en de bouw van nieuwe duurzame schoolgebouwen voor het GILKO in de Kloosterstraat. Ook de speelplaats van de gemeentelijke basisschool krijgt een broodnodige make-over. “We streven naar onderwijs op maat voor iedereen. Op die manier geven we ook echt meer ruimte om samen te leren en te spelen”, zegt schepen van Onderwijs Isabelle Van De Steene.

Enkele schoolgebouwen van het GILKO in de Kloosterstraat dateren nog uit 1906 en voldoen niet meer aan de huidige normen. Dus gaat het centrale blok met klassen en leraarskamer tegen de vlakte. De westelijke vleugel links van de speelplaats ondergaat een grondige energetische renovatie. “Door onder meer het dak en de vloer te isoleren en de ramen te vernieuwen maken we de school klaar voor de toekomst”, benadrukt schepen Van De Steene. “Want naast vernieuwen willen we vooral ook verduurzamen.” Tenslotte krijgt ook de speelplaats zelf een grondige make-over waarbij een deel overdekt wordt.

Ontwerp

Als alles goed loopt, gaan de werken na de zomer van 2025 van start en nemen ze ruim een jaar in beslag. Lokaal bestuur Merelbeke gaat hiervoor in zee met GC Architecten uit Meulebeke. “ In de nieuwbouw is plaats voor zes klassen, een leraarskamer, een sanitair gedeelte en een polyvalente ruimte die buiten de schooluren ter beschikking kan worden gesteld aan lokale verenigingen. Hiervoor wordt de oude sanitaire blok gesloopt”.

Voor de renovatie van de westelijke vleugel houdt het ontwerpbureau vanzelfsprekend rekening met de historiek van het pand. “De gebouwen zijn oud en hebben een bepaalde erfgoedwaarde, maar zijn niet beschermd”, licht schepen Van De Steene de ontwerpopdracht toe. “Dat betekent dat de ontwerper creatief uit de hoek kon komen, daarbij maximaal inzettend op kwaliteit en duurzaamheid.”

Kostenplaatje

Negen jaar na indiening van de subsidieaanvraag worden zo de renovatie- en nieuwbouwplannen voor de gemeentelijke basisschool GILKO in de Kloosterstraat eindelijk concreet. In 2015 werden twee patrimoniumdossiers ingediend bij Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. In 2023 kreeg het lokaal bestuur groen licht voor de opstart van het project.

Het totale kostenplaatje van de renovatie en nieuwbouw wordt geraamd op bijna 3 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft wordt gefinancierd door Vlaanderen via een subsidieaanvraag. De gemeenteraad keurde dit budget op 27/6/24 goed.