Ontwikkelingvisie voor Fabeltasite in Ninove

 

sori0493

Ninove, 08/01/2017: De Fabeltasite en de omliggende meersen liggen er al een tijdje verlaten bij. De Provincie Oost-Vlaanderen besliste om een ontwikkelingsvisie op te maken voor dit gebied, samen met de stad Ninove, de eigenaar Beaulieu Investment Group en Waterwegen en Zeekanalen NV (W&Z). Binnen dit project wordt bekeken wat de mogelijkheden en de noden zijn voor een toekomstige ontwikkeling. In dit proces mag de Ninovieter niet ontbreken.
sori0487Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2017 was het de bedoeling om het project terug onder de aandacht te brengen en de burgers enthousiasmeren om hun inbreng te geven.  Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning: “Centraal staat de vraag: ‘Wanneer is de Fabeltasite een leefbare plek voor jou?’ Tijdens de infomarkt konden bewoners informatie krijgen over dit project, de stand van zaken, de inhoud van het ontwerpend onderzoek en het participatieproces.”

sori0481Op het grote stadsdebat op woensdag 1 en donderdag 16 februari 2017 kunnen de Ninovieters rond de tafel debatteren over thema’s zoals wonen, architectuur, mobiliteit, openbaar domein, duurzaamheid en klimaatgezondheid. Later volgt dan een groot terugkoppelingsmoment, waarbij de eindbeslissing wordt toegelicht met aandacht voor het vervolgtraject.  Tania De Jonge, burgemeester: “Wat vooral belangrijk is, is dat de Ninovieters nadenken over de toekomst van het gebied, zodat hun idee ën kunnen rijpen.”’

sori0495