Vaste misvieringen Zottegem : Nieuwe regeling

PDV_kwaad bloed herschikking dekenaat 1.jpg

Zottegem, 21/01/2017: Voortaan vinden er in nog slechts de helft, zijnde zes van de twaalf parochiekerken in groot-Zottegem weekendmissen plaats en ook dat aantal weekendmissen is quasi gehalveerd, van vroeger dertien in alle parochies tesamen naar nu nog zeven (waarvan twee in de dekenale kerk).  

De nieuwe regeling ziet er als volgt uit: in Zottegem-centrum op zondag om 8u30 en 11 uur (zoals vroeger maar dus geen mis meer op zaterdagavond), in Bevegem op zaterdag om 17u30 (i.p.v. vroeger om 18 uur), in Erwetegem op zondag om 9u45 (zoals vroeger), in Grotenberge op zondag om 18 uur (zoals vroeger), in Sint-Maria-Oudenhove op zondag om 9u30 (i.p.v. vroeger op zaterdag om 17u30) en in Velzeke op zaterdag om 18u30 (zoals vroeger).

In de parochiekerken van Strijpen, Elene, Leeuwergem, Godveerdegem, Sint-Goriks-Oudenhove en Oombergen is er dus geen weekendmis meer. Dit betekent niet dat deze kerken gesloten worden. Met uitzondering van laatstgenoemde parochiekerk kunnen daar wel nog uitvaartdiensten, huwelijksplechtigheden en doopselvieringen doorgaan en ook wordt nu in de kerk van die parochies op een vastgelegde weekdag een (avond)mis opgedragen. Deze regeling ziet er als volgt uit: in Strijpen elke donderdag, in Elene elke dinsdag, in Leeuwergem op de tweede maandag van elke maand, in Godveerdegem en Sint-Goriks-Oudenhove afwisselend om de twee weken op woensdag. Al deze missen in de loop van de week beginnen om 19 uur. Daarnaast is er ook iedere dinsdag om 9 uur in de dekenale kerk een misviering ter gelegenheid vaan de wekelijkse markt in het stadscentrum.

Volledigheidshalve kunnen we ook nog volgende vaste eucharistievieringen vermelden: iedere zondag om 10 uur in het klooster in Velzeke, elke zondag om 11 uur in de kapel van het AZ Sint-Elisabeth, iedere woensdag om 9 uur in de kapel van het OCMW en op de eerste vrijdag van elke maand om 19 uur in de Sint-Antoniuskapel in Sint-Maria-Oudenhove. (CC)