Zottegemse Koekelarings (2017 – 5)

koekelarings1111

° Crescendo voor provinciale klassering

In de Miry Concertzaal van de School of Arts aan de Biezekapelstraat in Gent neemt Crescendo op zondag 5 februari deel aan de provinciale koorzangtornooien die jaarlijks georganiseerd worden door de dienst kunst en cultuur van het provinciebestuur. In 2005, 2009 en 2013 werd de prestatie van het Zottegemse zangkoor door de jury telkens gehonoreerd met een klassering in eerste afdeling. Crescendo kandideert nu met de uitvoering van een vijftal koorwerken in dezelfde categorie en hoopt dus deze rangschikking (met de daaraan verbonden provinciale subsidie) voor vier jaar te kunnen verlengen. De toegang tot de tornooiwedstrijd is gratis. Crescendo is het voorlaatste in het rijtje van zes Oost-Vlaamse koren die er vanaf 14u30 optreden (tot ca. 18 uur). De andere deelnemers zijn, in deze volgorde: Couleur Vocale uit Lokeren, Grenzeloos uit Sint-Laureins, Canta Murceka uit Moerzeke, Gaudeamus uit Sinaai en als laatste het Gentse Madrigaalkoor.

° H. Agathaviering met broodverkoop

Nadat daar op 18 december van vorig jaar de laatste reguliere zondagsdienst plaatsvond, gaat de parochiekerk van Oombergen op zondag 5 februari nog eens speciaal open ter gelegenheid van de Sint-Agathaviering en de traditionele broodverkoop. Eerst, om 10 uur, zullen huidig parochiaal administrator E.H. Paul De Neve en E.H. Firmin Weyn die 36 jaar pastoor van Oombergen was tot hij in mei 2013 op rust ging, voorgaan in een eucharistieviering die zal opgeluisterd worden door een aantal leden van het Elense gospelkoor onder leiding van Herman Wanzeele en met begeleiding van organist Jan Van Caenegem. Daarna zullen dan alle (geschonken) broden per opbod verkocht worden. De opbrengst van deze broodverkoop is ditmaal bestemd voor de plaatselijke vzw Ommmekaar en voor een kleinschalig project van Broederlijk Delen in Oeganda.

° Nieuwe eigenaars pastorie

Nog in Oombergen zijn Thijs Haustraete en Liesbeth Wibewo-Van Wouwe die even verderop aan de Oombergenstraat 52 wonen, de nieuwe eigenaars van de vroegere pastorie van Oombergen geworden. Sinds, zoals hierboven ook te lezen staat, E.H. Firmin Weyn op 26 mei 2013 afscheid nam van de Sint-Martinusparochie en met pensioen ging, stond de pastorie aan de Oombergenstraat 37 er leeg bij en omdat de Oombergense parochie geen nieuwe pastoor meer zou krijgen, besloot het stadsbestuur — met toestemming van het bisdom — om het authentieke gebouw met aanpalende tuin (totale oppervlakte 2.594,50 m ²) dat dateert van 1731 en als monument beschermd is, te verkopen. Bij de eerste openbare verkoop op 8 mei 2015 kwam er geen enkele echte kandidaat-koper opdagen, bij de tweede zitdag op 28 juni 2016 bleken er twee geïnteresseerden maar het hoogste bleef toen toch nog zowat 100.000 euro lager dan de vooropgestelde schattingswaarde van 280.000 euro en daarom kwam het dan ook niet tot een toewijzing. Om mogelijk een onderhandse verkoop te regelen, werden daarna door de instrumenterende notaris onderhandelingen opgestart met deze beide kandidaat-kopers, die uiteindelijk uitgenodigd werden voor een bod onder gesloten omslag. Hierbij kwamen Thijs Haustraete en Liesbeth Wibewo-Van Wouwe als hoogste bieders uit de bus met een koopsom van 235.010 euro.

° Praatcaf é Dementie Zottegem

Op dinsdag 31 januari begint het Praatcaf é Dementie Zottegem zijn vijfde (volledig) werkjaar. Dergelijk praatcaf é wil een ontmoetingsplaats zijn waar mensen met dementie, hun familie en/of hun mantelzorgers — ook andere belangstellenden zijn welkom — elkaar op geregelde tijdstippen (tweemaandelijks) kunnen treffen. Eind 2012 werd door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ook in Zottegem zo’n praatcaf é opgestart, vooral voor de betrokkenen uit de regio Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Lierde en Zottegem zelf. Deze bijeenkomsten gaan door in het lokaal dienstencentrum van het OCMW (ingang via de A. Gevaertlaan) van 19 tot ca. 21 uur. Naast gelegenheid voor vraagstelling rond persoonlijke problemen en voor uitwisseling van ervaringen wordt ook telkens een of ander aspect in verband met dementie door een deskundige extra toegelicht. Ditmaal zal Veerle De Bou, medewerkster bij ECD Paradox, speciale aandacht besteden aan ‘Dementie op jonge leeftijd’. Toegang gratis.

° Bijkomende verkeerspaaltjes

Bij de herinrichting van het Stationsplein in het kader van de totale stadskernrenovatie werd er oorspronkelijk voor geopteerd om door middel van het plaatsen van een vijftal metalen paaltjes te verhinderen dat er langs de voorkant van het stationsgebouw zou kunnen geparkeerd worden. Vastgesteld werd echter dat op de naastgelegen blindengeleide tegels constant wagens geparkeerd stonden en om hieraan een mouw te passen, heeft het stadsbestuur nu twee extra vaste paaltjes laten bijplaatsen (met behoud van dezelfde tussenafstand).

° Vluchtmisdrijf bestraft

D.A. werd door de politierechter van Oudenaarde op het matje geroepen omdat hij na schooltijd bij het verlaten van zijn parkeerplaats in de Kollegstraat (Bevegem) een ander voertuig op de rijweg aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. De 18-jarige Zottegemnaar die op het ogenblik van de feiten pas twee weken zijn rijbewijs had, werd hiervoor veroordeeld tot een boete van 1.320 euro met probatie-uitstel, d.w.z. dat deze boete vervalt als D.A. de lessenreeks ‘Sensibilisering voor verkeersovertreders’ van het BIVV gaat volgen. Daarnaast kreeg hij ook een effectief rijverbod van acht dagen.

(DE BAKKER)