Wordt Zottegem bestuurd door ambtenaren?

14680554_10153838535462541_5850957277057437408_n-1

Zottegem, 31/01/2017: PERSBERICHT N-VA Zottegem – Het was een ietwat vreemd zicht op de gemeenteraad gisteren. De meerderheid slaagde er eerst al niet in om het budget voor dit jaar op tijd rond te krijgen. Op de koop toe werd het gisteren vooral verdedigd door de stadssecretaris en de financieel beheerder. “Stuk voor stuk bekwamen mensen, maar een democratie is geen bureaucratie”, zegt N-VA-ZAP-fractieleider Matthias Diependaele. Volgens N-VA-ZAP horen technische discussies thuis in de commissies of aparte technische vergaderingen.  Het valt de laatste tijd op dat er op de Zottegemse gemeenteraden meer en meer het woord gevoerd wordt door de stadssecretaris of de financieel beheerder. Zij gaan zelfs in debat met

de gemeenteraadsleden. Nochtans zit de stadssecretaris er formeel enkel om verslag te maken en eventueel een korte technische tussenkomst te doen. De financieel beheerder kan tekst en uitleg verschaffen bij de begrotingscijfers, maar mag nooit uitspraken doen over het beleid. Daar zijn immers verkozen politici voor.

Voor de Zottegemse burgemeester en schepenen is dat blijkbaar niet het geval. Niemand zal ontkennen dat onze stad bekwame medewerkers heeft. Maar een democratie is niet het bestuur van ambtenaren. Zij staan in voor advies en uitvoering van het besliste beleid. In een democratie laten de verkozenen des volks hun idee ën botsen om tot een beter bestuur te komen. Zij verdedigen ook zelf hun idee ën.

“Men maakt er zich in Zottegem al eens makkelijk van af door de ambtenaren het woord te laten voeren op de gemeenteraad. Dit lijkt misschien banaal, maar het toont een zeker gebrek aan betrokkenheid van onze bestuurders. Soms moeten zij zelfs de kastanjes uit het vuur halen. In het parlement aanvaarden we ook niet dat kabinetsmedewerkers de debatten voeren in de plaats van hun minister”, zegt Matthias Diependaele.

Volgens N-VA-ZAP horen technische discussies thuis in de commissies of aparte technische vergaderingen. Maar op de gemeenteraad moet het debat gevoerd worden door diegenen die aangeduid zijn door de burgers, los van de competenties van onze ambtenaren.