72ste Sportabedevaart op zaterdag 25 februari

sporta

Zottegem 19/02/2017 – persbericht: Het is een vrome traditie dat SPORTA Oost-Vlaanderen tijdens de jaarlijkse Sportabedevaart alle afgestorvenen gedenkt die als sportman/sportvrouw, lid, erelid, bestuurslid van een sportclub of officieel afgevaardigde van een sportbond of federatie nauw betrokken waren bij de sportbedrijvigheid in onze provincie. De Sportabedevaart wordt eveneens beschouwd als de startdag van de jaarwerking van de bestaande Sportakernen en de pastorale zorg. Het thema van de viering dit jaar is “Inspannen … Ontspannen”.

De bedevaart vindt plaats op Zaterdag 25 februari 2017 om 10 uur in de O.L.V. Basiliek te Oostakker — Lourdes

De vicaris van onze bisschop , E.H. Luk De Geest, zal de plechtigheid voorgaan in concelebratie met de sportaproosten. De bedevaartsmis wordt opgeluisterd door het 4-stemmig gemengd Sint-Pauluskoor uit Zottegem-Godveerdegem onder leiding van de heer Antoine De Troyer. Na de H. Mis volgt de traditionele zegening van de sportievelingen, de fietsen en het sportmateriaal. Het geheel wordt besloten met een hartelijke ontvangst van alle aanwezigen in de lokalen van het instituut Glorieux.

Sporten heeft die speciale eigenschap dat het ( lichte of zware) inspanning vraagt en dat je er moe van wordt, maar ook opkikkert, m.a.w. je komt na inspanning tot ontspanning van lichaam en geest. Sporten kan je het best in samenspel met vrienden en kameraden, want dan is de ontspanning des te groter en de (sport)vreugde is een van de weinige dingen die groter worden als je ze deelt met anderen.

Omdat vele mensen in de provincie bij het sportbeleid en de sportbedrijvigheid nauw betrokken zijn of met sympathieke belangstelling het sportgebeuren in onze gewesten van dichtbij volgen, hopen wij dat zij erbij willen zijn.

Het SPORTA bedevaartcomit é Oost-Vlaanderen verwacht u.

Secretaris : Marc De Vrieze, Rodestraat 37, 9620 Zottegem
Tel: 09/3603630 , 0498/499625 email : marcdevrieze@gmail.com