Actief ouder worden in Oudenaarde

Oudenaarde, op 21 februari 2017 organiseert de stedelijke seniorenraad van Oudenaarde een info-beurs over actief ouder worden. Meer dan 200 geïnteresseerde  jonge zestigers schreven zich hiervoor in. Gastsprekers Rik Vanwalleghem en Marijn De Valck zullen hun blik op het ouder worden vanuit hun standpunt meedelen.

Onze inwoners tussen de 60 en 65 staan op de drempel van een nieuwe levensfase : nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden en wellicht ook een hoop vraagtekens. Daarom dat de seniorenraad, met steun van de lokale overheid, u uitnodigt op een bijeenkomst in de salons Mantovani op dinsdag 21 februari 2017 om 14u30.  

Naast een ervaringsverhaal door Marijn De Valck en Rik Vanwalle ­ghem is er de mogelijkheid om kennis te maken met de seniorenorgani ­saties binnen onze stad alsook met het Sociaal Huis en het Lokaal Dienstencen ­trum De Vesting. En als afsluiter biedt het stadsbestuur een gratis drankje aan.

Vriendelijke groeten,
Herlinde Vanwynsberghe

maatschappelijk assistent

Sociaal Huis Oudenaarde