Stad Zottegem steunt Egmontevocatie-project Cultuurwerking Sotteghem

Cultuurwerking Sotteghem

Zottegem, 11/03/2017: Recent kreeg de groep geestdriftige medewerkers van Cultuurwerking Sotteghem een flinke duw in de rug. 2018 wordt het 450ste herdenkingsjaar van de terechtstelling van Egmont en Horn. Een viertal jaar geleden groeide het idee om naar aanleiding daarvan een aantal activiteiten uit te werken, door Zottegemnaars en voor Zottegemnaars. Hoofdbedoeling is om Zottegem daarmee nog eens goed op de toeristische kaart te zetten, en in het stadscentrum een levendig volksfeest te organiseren.  

E én van die projecten bestaat erin om de Zottegemse toneelverenigingen tien scenes uit het leven van de graaf te laten opvoeren, op evenveel verschillende locaties in Zottegem. De gekozen taferelen zijn (1) het huwelijksfeest van Egmont en Sabina van Beieren ( door Keizer Karel persoonlijk ), (2) de diplomatieke missie die de graaf in 1565 ondernam naar de koning in Madrid, (3) de aanbieding van het Smeekschrift der edelen, (4) de Beeldenstorm, (5) de listige aanhouding van Egmont en Horn door de hertog van Alva, (6) het proces voor de Bloedraad, (7) de lotgevallen van het gezin na de aanhouding, (8) de onthoofding, (9) de balseming van het lijk en (10) de herontdekking van het graf in 1804.

Tal van bijkomende idee ën werden sedertdien geopperd. Zo wil men in het kader van het project een enscenering fotograferen, bij voorkeur van de onthoofding. Het Crescendo-koor wil de scenes met zestiende-eeuwse muziek opvrolijken. En recent werd ook voorgesteld om de scenes te combineren met een culinaire wandeling, waarbij verschillende Zottegemse restaurants telkens een delicatesse zouden serveren.

Om de toneelverenigingen in staat te stellen deze scenes uit te beelden, zijn uiteraard heel wat kostuums nodig, naast tal van andere organisatorische en logistieke ondersteuning. En koken kost geld. Daarom richtte Cultuurwerking Sotteghem zich met het projectvoorstel tot het Zottegemse stadsbestuur, dat nu zijn steun aan het project toegezegd heeft. De cultuurfanaten kunnen nu de handen uit de mouwen steken!

Wie de vorderingen van het project wil volgen, kan altijd op de Facebookpagina van Cultuurwerking Sotteghem terecht. Suggesties en idee ën, alsook nieuwe medewerkers, zijn uiteraard ook meer dan welkom!

En nou goamme derin vlieên, want ’t er ès pressee bij!