Programma gemeenteraad Sint-Lievens-Houtem

xcvxxvvx

Sint-Lievens-Houtem, 28/03/2017:  Op 30 maart  wordt een gemeenteraadszitting gehouden in Sint Lievens Houtem. Plaats van vergaderen is de raadzaal van het gemeentehuis (Marktplein 3), om 20.30u. Op de te bespreken agenda staan de volgende punten:  1) De gemeente wil een stuk grond verkopen gelegen aan ROT nr 8  in deelgemeente Letterhoutem

2) Het gemeentebestuur wil een nieuwe code invoeren voor infrastructuur-en nutswegen langs gemeente wegen, als de nieuwe code wordt goedgekeurd zal ze ingang vonden vanaf  2018.

4) De gemeenteraad wil het sectoraal RUP zonevreemde bedrijven fase IV, deelplannen RUP Algro en RUP Garage Billiet  definitief vast

5) Gratis grondafstand verkaveling Lege Hellesemweg in deelgemeente Bavegem.

6) De gemeente wil deelnemen aan de oprichting van een dienstverlenende vereniging FARYS / TMVS.

7) De gemeente wil zijn politiereglement aanpassen op het items “geluidsoverlast” wanneer een voor het publiek toegankelijke gelegenheid, de openbare orde verstoort  kan de politie ( na een eerste waarschuwing) deze gelegenheid  sluiten.

Het gebruik van werktuigen met een ontploffingsmotor (houtzagen, grasmaaier enz..) is voortaan enkel toegestaan tussen 8uur en 20 uur.

8) Raadslid Van Pamel wil van de gemeente de stand van zaken vernemen aangaande de werken aan de open gracht, gelegen in de Heibosstraat in deelgemeente Zonnegem.

 

Bron : Gemeentebestuur Sint Lievens Houtem.

HDK