Zottegemnaar snuift liever lijntje dan verslaafd te zijn aan bier en sigaretten (2017 – 14)

koekelarings

Zottegem, 04/04/2017:    Een 27-jarige Zottegemnaar werd veroordeeld  omdat hij onder invloed van drugs aan het stuur van zijn wagen betrapt werd. De advocaat van de 27-jarige Zottegemnaar probeerde nog uit te leggen dat zijn cliënt liever gewoon af en toe een lijntje snuift in plaats van aan sigaretten en bier verslaafd te zijn, maar de rechter hield er rekening mee dat J.P. eerder ook al voor gelijkaardige feiten veroordeeld werd. Dit verhaal en nog veel andere Zottegemse nieuwtjes lees je in een nieuwe  Zottegemse Koekelarings (2017 – 14).  

° Nog een 140-tal bomen tegen de vlakte

Eerder hebben we het ook al in deze rubriek gehad over vergunningen die door het stadsbestuur zijn afgeleverd voor het kappen van bomen op een achttal plaatsen (in totaal zo’n 90 bomen, hoofdzakelijk populieren). Daar kunnen we nog aan toevoegen dat ook in de Grotenbergestrraat, vlakbij het kerkhof van Grotenberge, vier populieren in de achtertuin bij een woning mogen geveld worden om veiligheidsredenen maar er moet wel een heraanplant van minstens evenveel hoogstammige streekeigen bomen gebeuren.

In de Kernemelkstraat in Velzeke gaat het om tien knotwilgen die er staan langs de rand van een perceel bouwgrond dat men bouwrijp wil maken. In dit geval mogen alleen de bomen die zich op minder dan 25 meter van de voorliggende weg bevinden, gekapt worden. De overige knotwilgen moeten omwille van hun ecologische waarde behouden blijven en staan overigens de toekomstige bouwplannen niet in de weg. Ten slotte is ook nog toelating gegeven voor het vellen van liefst 130 populieren die in lijnverband opgroeiden langs de perceelsranden van enkele landbouwgronden in het dal aan de Traveinsbeek tussen Erwetegem en Sint-Goriks-Oudenhove.

° Kriskras

– Onder de noemer ‘Blue Bag Day’ houdt serviceclub Kiwanis Egmont Zottegem binnenkort opnieuw zijn jaarlijkse grootschalige huis-aan-huisinzameling van kledij, ditmaal op zaterdag 22 april. Het is al het zevende jaar op rij dat deze actie op touw gezet wordt ter ondersteuning van het internationale Unicefproject ‘Eliminate MNT’. Dit staat voor Maternal & Neonatal Tetanus, een ziekte waardoor elke tien minuten ergens ter wereld een jonge moeder of pasgeborene sterft. Dezer dagen worden in alle brievenbussen van Zottegem, Brakel en Lierde in totaal zo’n 20.000 brochures bedeeld met informatie over dit initiatief en een blauwe plasticzak waarin (alleen) textiel en lederwaren kunnen meegegeven worden: kleding, schoenen, handtassen, gewone dekens e.d. (geen gordijnen, kussens, donsdekens, tapijten). De inzameling gebeurt in alle straten van voormelde fusiegemeenten op zaterdag 22 april vanaf 8u30 door ophalers die herkenbaar zullen zijn aan hun fluohesje met Kiwanislogo (aangeraden wordt de zakken niet al de avond tevoren buiten te zetten).

– Infrabel gaat in de komende weken en maanden op de spoorlijn 89 vernieuwingswerken uitvoeren en daarbij zullen onder meer ook vijf spoorwegovergangen tussen Munkzwalm en Oudenaarde volledig vernieuwd worden. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, zullen de werkzaamheden grotendeels tijdens weekends plaatsvinden. Hierdoor zal er een eerste keer geen treinverkeer mogelijk zijn tussen Zottegem en Oudenaarde (naar geen van beide bestemmingen) in het weekend van 8 en 9 april. Dit zal later ook nog het geval zijn in de weekends van 10-11 en 24-25 juni en van 2-3 en 9-10 september. Door de NMBS zullen dan telkens vervangbussen ingelegd worden.

– Binnen de katholieke Kerk wordt ieder jaar de Goede Week naar Pasen toe ingezet met de viering van Palmzondag die dan ook gepaard gaat met de traditionele palmwijding. Indien de weersomstandigheden dit toelaten, zal deze palmwijding voor het eerst buiten aan de kerkdeur plaatsvinden in de parochie Bevegem op zaterdag 8 april nar de mis van 17u30 alsook in Erwetegem, Zottegem-centrum en Grotenberge op zondag 9 april na de misvieringen van respectievelijk 9u45, 11 uur en 18 uur. Parochianen kunnen voor deze wijding zelf palmtakken meebrengen maar wie ook voor andere gelovigen palm ter beschikking wil stellen, kan deze in een doos of zak op voorhand afgeven in het dekenaal centrum (oud-klooster) op de Zavel of achterlaten achteraan in de kerk van Zottegem, Grotenberge of Bevegem

– J.P. is door de politierechter in Oudenaarde veroordeeld tot liefst drie maanden rijverbod en een boete van 1.200 euro (+ gerechtskosten) omdat hij onder invloed van drugs aan het stuur van zijn wagen betrapt werd. De advocaat van de 27-jarige Zottegemnaar probeerde nog uit te leggen dat zijn cli ënt liever gewoon af en toe een lijntje snuift in plaats van aan sigaretten en bier verslaafd te zijn, maar de rechter hield er rekening mee dat J.P. eerder ook al voor gelijkaardige feiten veroordeeld werd. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij bovendien eerst opnieuw zowel in het theoretisch en praktisch rijexamen als in medische en psychologische proeven moeten slagen.

– Opus 7 heeft een nieuwe dirigent. In de voorbije tien jaar stond bij de Zottegemse concertband Bram Minnaert aan de dirigeerpupiter maar deze had laten horen dat hij ernaar uitkeek om dichter bij huis (in Deinze) in het muzikale wereldje actief te kunnen zijn. Na selectiegesprekken, proefrepetities en een anonieme stemming door de muzikanten van Opus 7 kwam Ivan Valck als zijn opvolger uit de bus. Deze Merelbekenaar was van 1979 toot 2010 beroepsmuzikant bij de Koninklijke Muziekkapel van de Marine en verdiende zijn sporen als dirigent reeds bij o.a. The Mellvids en de Sugar Free Bigband. Na zijn entree zo’n drie maanden geleden was het dubbele voorjaarsconcert dat Opus 7 in het voorbije weekend verzorgde, voor Ivan Valck zijn eerste publieke optreden met de Zottegemse band.

– In principe zou de Openspelendag die jaarlijks door de stedelijke jeugddienst ingericht wordt, telkens op de derde zondag van april plaatsvinden. Al een drietal keer werd daar echter van afgeweken en werd deze activiteit op de vierde zondag georganiseerd omdat de derde zondag van april toen in de paasvakantie viel. Dit jaar is dat eigenlijk opnieuw het geval (en bovendien is het dan ook Pasen). Deze keer evenwel wordt de Openspelendag niet naar een week later verplaatst maar is ervoor geopteerd om hiervoor afspraak te maken op paasmaandag 17 april van 13u30 tot 18 uur in het park achter het Kasteel van Egmont. Toegangsprijs 5 euro, voor grabbelpassers 3 euro (sleutelhanger, snoepje, drankje en ijsje inbegrepen). De muzikale afsluiter is ditmaal om 17u30 een optreden van De Planken, met Rob Teuwen ofte Billie uit FC De Kampioenen.

Wegen vrij voor wielrenners: Naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor beloften (over dezelfde Zottegemse wegen als de juniores, dames en profs voorbije zondag in hun Ronde) wordt op zaterdag 8 april een aantal speciale verkeersmaatregelen voorzien. Zo is er dan van 11 tot 14 uur parkeerverbod in de Leenstraat, Grotstraat, Grotenbergestraat, L. De Metsstraat (volledig), Heldenlaan (kant onpare huisnummers tussen L. De Metsstraat en rotonde), D. Van Den Bosschestraat, Elenestraat, Lippenseweg (tussen Elenestraat en Lippenhovestraat), Lippenhovestraat, Beugelstraat (tussen Lippenhovestraat en Romeins Plein), Romeins Plein (kant onpare huisnummers), Paddestraat (tussen Romeins Plein en Ruddershovestraat), Ruddershovestraat en Provinciebaan (tussen Ruddershovestraat en grondgebied Zwalm). Verder wordt van 12 tot 14 uur eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Grotenbergestraat (alleen toegelaten richting Zottegem-centrum), L. De Metsstraat (volledig, r. Heldenlaan), Lippenseweg (r. Provinciebaan), Lippenhovestraat (tussen Lippenseweg en Beugelstraat, r. Beugelstraat), Paddestraat (tussen Romeins Plein en Ruddershovestraat, r. Ruddershovestraat) en Ruddershovestraat (r. Provinciebaan).                (DE BAKKER)