70 jaar markt Scheldewindeke

DDL scheldewindeke 70 jarige mark (8)

Scheldewindeke, 06/04/2017, ingezonden: Burgemeester Johan Van Durme en Dani ël Van Heegde hebben tijdens een druk bijgewoonde persconferentie in caf é De Klok in Scheldewindeke met veel gloed het programma meegedeeld van de viering van het zeventigjarig bestaan van markt Scheldewindeke. Het gemeentebestuur wil deze speciale verjaardag niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Op zondag 9 april om 10 u klinkt het startschot van een heuse feestweek. Er wordt van wal gestoken met een expo rond de geschiedenis van de markt.  

DDL scheldewindeke 70 jarige mark (1)

Je kan de tentoonstelling bezoeken tot en met paasmaandag 17 april (uitgezonderd op donderdag 13 april) vanaf 16 u in caf é De Salamander, Marktplein 9. Noteer alvast. Op woensdag 12 april staat een heuse feestmarkt met ludieke verwijzingen naar het oude marktgebeuren op het programma. De marktkramers hebben leuke attenties voor de bezoekers. De paashaas tekent eveneens present. Rep je op woensdag 12 april naar marktplein Scheldewindeke. ‘Het wordt inderdaad een speciale markt, de markten beleven moeilijke tijden, wat is de markt vandaag, wat is de markt van de toekomst?, speechte burgemeester Johan Van Durme. ‘We hebben meer dan 100 buurtwinkels, exact 20 caf és, 10 restaurants, 4 kantines, 4 frietkoten, én een wekelijkse markt die na WO II opnieuw opstartte.

We vinden de markt heel belangrijk, we hebben de ambitie om de markt een nieuw elan te geven’. Dani ël Van Heegde: ‘We hebben nog een foto van de opening van de markt anno 1947, een zicht van het marktplein rond de jaren 1900 voor de oprichting van de markt. Het gemeentebestuur en de marktkramers hebben inspanningen gedaan om ‘70 jaar markt Scheldewindeke’ op te fleuren. Op de expo: sfeerfoto’s en oude voorwerpen van destijds (varkensren, fiets, oude originele fruitbakjes, mandjes, marktzaken,…We hebben een exclusief marktkraam daterend voor 1960, het werd in bruikleen gegeven door Antoinette Verhaegen en door mij gerestaureerd met medewerking van de gemeente. Op woensdag 12 april (marktdag) rollen we de rode loper uit. Er zijn ook oldtimers en retro fietsen te bezichtigen aan het bloemenkraam. Door viskraam Janssens worden pladijsjes in smout met peper en zout gebakken. Een aantal marktkramers bieden een glaasje cava aan. De offici ële opening (zondag 9 april) en de marktdag (woensdag 12 april) worden opgevrolijkt door ‘Osaormorgoeligt’ met doedelzak en accordeon. We raden je ten stelligste een bezoek aan de ‘retromarkt’ aan. Vraag naar de speciaal ontworpen Windeekse markttas’, weet bezieler Dani ël Van Heegde.

Een stuk geschiedenis

Ruim, rechthoekig open dorpsplein ten zuiden begrensd door het kerkhof met parochiekerk, waarschijnlijk vanouds gebruikt als dorpsplein. Volgens archiefstuk van 1735 was de marktplaats vroeger echter gelegen aan de andere zijde van de kerk, namelijk ten zuiden aan de vroegere Marktstraat, nu Sint-Kristoffelstraat. De markt raakte vroeger al in verval en werd sinds 1686 verboden. Pas in 1945 werd op woensdag de wekelijkse markt opnieuw ingevoerd. In de 19 de eeuw al bevonden er zich rondom het Marktplein fraaie burgerhuizen waarvan verscheidene nog bestaan, zij het min of meer aangepast. Ter hoogte van nummer 2 (zogenaamd “caf é Terminus” uit de tweede helft van de 19 de eeuw, aangepast in de 20 ste eeuw en thans in verwaarloosde staat) stond vroeger het schepenhuis dat circa 1860 werd gesloopt. Het maakte deel uit van de herberg “In St.-Hubrecht”. Ook de gevangenis en de schandpaal waren daar vlakbij aan de markt ingeplant. Aan de kerk bij de kerkhofmuur was een rij kleine woningen gelegen waarvan één na 1860 een tijdlang dienst deed als gemeentehuis (alle gesloopt in 1960). In de zuidoostelijke hoek van het plein, naast het kerkhof, stond vroeger ook de gemeenteschool. Voorts zijn nog vermeldenswaardig nummer 3 en nummer 10: twee hoekhuizen met villa-allure en eclectische inslag uit begin 20 ste eeuw, gebouwd in decoratief uitgewerkte bakstenen gevels en met leien bedaking. Bronnen: Rijksarchief Gent, Fonds Abdij van Ninove, nr. 118, DEVOS P., De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen, Gent, 1982, p. 702, Dani ël Van Heegde, Van Vuenteca tot Scheldewindeke, p. 25-26, 32, Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in Belgi ë, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen – Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel – Turnhout.

Reporter 17, foto’s DDL